Urodziła się  3 maja 1926 roku w wielodzietnej rodzinie polskiej (jej matka pochodziła z Czechosłowacji) we wsi Panka koło Storożyńca (ówczesna Rumunia). Całe swoje życie spędziła w rodzinnej wsi. Do wybuchu II wojny światowej ukończyła szkołę powszechną. Po wojnie nie skorzystała z możliwości wyjazdu transportem repatriacyjnym do Polski. W 1946 roku wyszła za mąż za Ukraińca. Urodziła i wychowała pięcioro dzieci. Była świadkiem morderstw dokonywanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w 1947 roku. Jako jedna z nielicznych osób we wsi mówiła po polsku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0773
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Panka
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Kaziuk Albina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodziców. 001 ok. 1 min

Nauka języka polskiego. 001 ok. 3 min

Decyzja o pozostaniu w Pance i wyjazd brata do Polski. 001 ok. 5 min

Wyjazd sióstr na roboty do Niemiec i rodzeństwo, które zostało. 001 ok. 7 min

Bieda w czasie wojny i po wojnie i dzieci p. Albiny. 001 ok. 8 min

Podwójne przyjście Sowietów i banderowcy. 001 ok. 10 min

Bieda przedwojenna i powojenna. 001 ok. 17 min

Powojenne utrzymanie. 001 ok. 19 min

Pielęgnowanie polskiego i kościół we wsi. 001 ok. 20 min

Dzieci p. Albiny. 001 ok. 24 min

Wizyta w Polsce w latach 80. 001 ok. 26 min

Rodzeństwo p. Albiny i różnice między katolicyzmem a prawosławiem. 001 ok. 28 min

Tożsamość polska we wsi i pobożność p. Albiny. 001 ok. 31 min

Majówki na wsi po ukraińsku i polsku. 001 ok. 34 min

Pieśń ku czci NMP Gidelskiej. 001 ok. 35 min

Dom Polski w Pance. 001 ok. 37 min

Pieśń. 001 ok. 39 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl