Portret Emil Bułganik
Urodził się 28 lipca 1934 w polskiej rodzinie w Banielowie Górnym (w tamtym czasie w granicach Rumunii). Miał pięcioro rodzeństwa: trzech braci i dwie siostry. Najstarsza siostra urodziła się w 1933 roku. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej – najpierw rumuńskiej, potem rosyjskiej. Kiedy wybuchła II wojna światowa rodzina została ewakuowana pod Czerniowce. Po kilku miesiącach powróciła do domu. W 1940 roku rodzina przeprowadziła się do Starej Huty (obecnie Stara Krasnyszora). Rodzina matki – Walerii z domu Polak – była pochodzenia austriackiego i wyjechała do Austrii, kiedy wybuchła wojna. Ojciec Emila Bułganika – Fabian Bułganik miał dwóch braci. Pracował jako gajowy oraz służył w rumuńskim wojsku. Został oskarżony o sprzyjanie ukraińskiej partyzantce i aresztowany. Nigdy nie wrócił do domu. Matka  wraz z dziećmi, chciała wyjechać do Polski. Po wojnie matka, która miała na utrzymaniu sześcioro dzieci, pracowała w kołchozie. Emil Bułganik pracował w kołchozie jako brygadzista. Następnie pracował przez osiemnaście lat w rzeźni w Czubinie. Ożenił się, a jego żona pracowała na plebanii. Emil Bułganik w 1968 rok wyjechał po raz pierwszy do Polski – do Brzeźnicy i Żagania. Potem odwiedził Polskę jeszcze pięć razy. Reszta rodziny Pana Bułganika mieszka w Austrii i Polsce. Po śmierci pierwszej żony Emil Bułganik ponownie się ożenił. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0771
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 01:06:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Stara Krasnoszora
autor nagrania: Czapigo Dominik
Bułganik Emil
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_Bułganik_Emil_0771_01
Przedstawienie się, data i miejsce urodzenia; ponowny ślub, rodzina, dom rodzinny; wyjazd rodziny do Austrii;

[00:05:00, 01]
Dom rodzinny, domy niemieckie, Niemcy w Starej Hucie, rodzina ze strony żony w Niemczech, społeczeństwo Starej Krasnyszory; znajomość języków obcych; małżeństwa polsko-ukraińskie i polsko-rumuńskie; II wojna światowa (wywózka mieszkańców wioski do Czerniowiec, wkroczenie wojsk sowieckich);

[00:10:00, 01]
Wkroczenie wojsk rumuńskich i sowieckich do Starej Huty; praca w kołchozie; warunki bytowe w trakcie II wojny światowej; osiedlenie się rodziny w Starej Hucie;

[00:15:00, 01]
Służba ojca w armii rumuńskiej; śmierć ojca; sytuacja rodzinna po śmierci ojca; nauka w rumuńskiej i rosyjskiej szkole;

[00:20:00, 01]
Znajomość języków obcych; nauka w rumuńskiej i rosyjskiej szkole; wyjazdy do Polski; rodzina z Polski (Warszawa, Kołobrzeg, Zielona Góra); posługiwanie się językiem polskim; kościół w Starej Hucie; wspomnienie ks. Mościckiego; sytuacja kościoła po wkroczeniu armii sowieckiej;

[00:25:00, 01]
Sytuacja kościoła po wkroczeniu armii sowieckiej; Sowieci w Starej Hucie; praca w kołchozie jako brygadzista; warunki bytowe; aresztowanie pewnej mieszkanki

[00:30:00, 01]
Aresztowanie jednej z mieszkanek wsi;

[00:00:00] AHM_PnW_Bułganik_Emil_0771_02
Sprzeciw ojca małżonki przeciwko pracy w kołchozie; pojawienie się księdza; praca żony na plebanii; pożar plebanii; brak możliwości wyjazdu zagranicę podczas okupacji sowieckiej; podróż do Polski w 1968 roku; praca w rzeźni w Czudynie;

[00:05:00, 02]
Stosunki polsko-ukraińskie; krytyka komunistów; nadzieja w kolejnych pokoleniach;

[00:10:00, 02]
Różnice pomiędzy mieszkańcami wsi i miast; obyczajowość na Ukrainie; wspomnienie o ojcu, dziadkach i pradziadkach; austriackie korzenie;

[00:15:00, 02]
Wyjazd babci (od strony ojca) do Starej Huty; nieudana próba wyjazdu z kraju w czasie dzieciństwa; wyjazd stryjów (od strony ojca) do Polski; odwiedziny kuzyna w Polsce; odwiedziny stryja Pawła w Kołobrzegu; małżeństwo stryja Pawła z Niemką;

[00:20:00, 02]
Spotkanie z drugim stryjem (mieszkającym w Brzeżnicy); korespondencja resztą rodziny mieszkającą w Austrii; wyjaśnienie nazwy miejscowości Stara Huta; cmentarz w Starej Hucie; nagrobek zmarłej żony na cmentarzu; wyjazd niemieckiego sklepikarza do Austrii; spotkanie z córką sklepikarza – Mieldą;

[00:25:00, 02]
Odwiedziny rodzinnego domu przez Mieldę; wspomnienia o miejscowych chuliganach, rumuńskiej szkole i dyrektorze; nauka w rumuńskiej szkole; warunki bytowe (będą, brak prądu przed wojną, samodzielne wyrabiani butów i ubrań przez mieszkańców);

[00:30:00, 02]
Wspomnienie pewnej mieszkanki, która nigdy nie wyjechała ze Starej Huty; wyjazdy do Radowiec, Rumunii, do Kaczyki życie codzienne (ogrzewanie domu, milicja, łowienie ryb);

[00:35:00, 02]
Podziękowanie za rozmowę.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl