Portret Katarzyna Szerniewicz
Urodziła się w 18 kwietnia 1926 w Łohiszynie (woj. poleskie II RP) - jako jedna z pięciorga dzieci państwa Tatarewiczów. Rodzice byli rolnikami, mieli 6-hekatorowe gospodarstwo rolne, z którego utrzymywała się cała rodzina. W Łohiszynie Katarzyna Szerniewicz uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej, do wojny zdążyła skończyć sześć klas. Tu przeżyła całą wojnę, za wyjątkiem trzech miesięcy spędzonych na służbie u rosyjskiego majora w Pińsku na pocz. lat 40. Po wojnie pracowała na roli, potem w kołchozie. Za mąż wyszła w latach 50., ślubu w Pińsku udzielał ks. Kazimierz Świątek. Urodziła czwórkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0756
data nagrania: 10.05.2008
długość nagrania: 01:06:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Szerniewicz Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedstawienie się, rodzice i ich pochodzenie, szkoła, nauka w języku polskim, w domu rozmowa w gwarze łohiszyńskiej (j. chachładzki), wyrabianie płótna z lnu – problemy z dostępem do odzieży; 0001, od początku

Rodzeństwo, opis domu rodzinnego, zwykły dzień na wsi – pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, produkcja lnu z którego robiono ubrania; 0001, 5 min

Życie religijne w przedwojennym Łohiszynie, obraz w kościele, przyjęcie I komunii św., obchodzenie świąt Bożego Narodzenia (potrawy); 0001, 10 min

Tradycje związane z Bożym Narodzeniem (śpiewanie kolęd, chodzenie po domach grupy kolędników, obchodzenie Wielkanocy przed wojną; 0002, od początku

Zielone Świątki przed wojną, wspomnienia ze szkoły powszechnej (nauczyciele, przedmioty w j. polskim, opis budynku, obchodzenie święta 3 Maja); 0002, 5 min

Piesze wyprawy do Pińska (28 km) po sól, targ i sprzedawanie produktów; 0002, 10 min

Społeczność żydowska w Łohiszynie przed wojną (sklepy i handel, synagoga, wspólne życie w miasteczku); 0002, 15 min

Modlitwy i święta żydowskie, zwyczaje żydowskie związane z pochówkiem; 0002, 20 min

Wkroczenie Sowietów w 1939 roku, przymusowe kontyngenty, praca u rosyjskiego majora w Pińsku jako niania do dzieci – możliwość zarobienia pieniędzy na porządne buty; 0002, 25 min

Okupacja sowiecka (deportacje w 1940 r.), okupacja niemiecka od 1941 (getto żydowskie w Pińsku, walki z partyzantką, garnizon niemiecki w miasteczku); 0003, od początku

Los Żydów z Łohiszyna pod okupacją niemiecką, okres powojenny, organizacja kołchozów; 0003, 5 min

Praca w kołchozie, przyczyny pozostania rodziny Katarzyny Szerniewicz na Białorusi, życie religijne w Łagiszynie po wojnie (brak księdza – spontaniczne nabożeństwa ludności, walka o niezamknięcie kościoła); 0003, 10 min

Przyjazd i posługa ks. Ryszko do jego śmierci, ślub w Pińsku u ks. Świątka, mąż i dzieci; 0003, 15 min

Wizyty w Polsce u starszej siostry, która wyjechała z rodziną męża; 0003, 20 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl