Portret Barbara Szymańska
Urodziła się w 3 lutego 1932 w Pińsku w woj. poleskim II RP, jako jedna z bliźniaczek (siostra - Urszula). Ojciec, Mikołaj Szymański, również urodzony w Pińsku, pracował w tamtejszym porcie. Matka, Helena z domu Lejsztern, urodzona w Grodnie, zajmowała się domem. Do 1939 roku Barbara Szymańska skończyła jedną klasę w polskiej Szkole Powszechnej nr 3 w Pińsku, potem uczyła się już w sowieckich szkołach. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Szymańskich nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Barbara Szymańska ukończyła szkołę pielęgniarską i przez całe życie pracowała w tym zawodzie, w miejscowym szpitalu. Każdy urlop wykorzystywała jako okazję do odpoczynku w Polsce. W 1957 roku w jej rodzinnym domu zamieszkał ks. kard. Kazimierz Świątek a Barbara Szymańska pełniła funkcję jego gospodyni do jego śmierci w 2011 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0755
data nagrania: 09.05.2008
długość nagrania: 01:52:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Szymańska Barbara
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dom, rodzina (rodzice, praca ojca w porcie, rodzina mamy w Grodnie – wyjazdy do Grodna, częste odwiedziny u dziadków); 0001, od początku

Wybór zawodu pielęgniarki po wojnie i dalsze kształcenie się w zawodzie; 0001, 6 min

Życie codzienne przed wojną, dzieciństwo, obchodzone święta; 0001, ok. 9 min

Życie towarzyskie przed wojną, rozrywki, Żydzi w przedwojennym Pińsku; 0001, 18 min

Okupacja niemiecka (getto w Pińsku, Niemcy na ulicach Pińska, wypisywanie Żydów do pracy, ukrywanie Żydów i denuncjacje, likwidacja getta, rozstrzeliwanie Żydów w pobliskich lasach); 0001, 23 min

Deportacje wielu polskich rodzin i sąsiadów rodziny Szymańskich po 1944, noszenie jedzenia przez matkę B. Szymańskiej dla zamkniętych w wagonach ludzi deportowanych na Sybir; 0001, 29 min

Pińsk przed wojną – atmosfera, uroczystości patriotyczne, kościół oo. jezuitów, „życie jak w bajce”; 0001, 30 min

Wspomnienie I komunii zorganizowanej w cmentarnym, niedużym kościele w Pińsku podczas okupacji niemieckiej; 0001, ok. 35 min

Początek edukacji w przedwojennej szkole podstawowej w Pińsku, dalsza nauka w języku rosyjskim, czasem w języku polskim, częste ucieczki z lekcji z powodu szykan o narodowość; 0002, ok. 2 min

Wybuch II wojny światowej, bombardowanie miasta i wejście Sowietów we wrześniu 1939; 0002, ok. 9 min

Pierwsza okupacja sowiecka, aresztowania i wywózki na Sybir, oczekiwanie rodziny na wywiezienie, zajmowanie przez Rosjan mieszkań osób wywożonych; 0002, ok. 11 min

Okupacja niemiecka, sporadyczne kontakty z Niemcami, potańcówki u ojca Barbary Szymańskiej; 0002, ok. 18 min

Obchodzenie świąt w czasie wojny; 0002, 20 min

Likwidacja getta żydowskiego, egzekucje, rabunki mienia żydowskiego przez miejscową ludność); 0002, ok. 22 min

Czasy powojenne (dalsza edukacja, praca w księgowości i nauka w wieczorowej szkole pielęgniarskiej, bieda po wojnie); 0002, 26 min

Przyczyny pozostania w Pińsku na Białorusi po wojnie; 0002, ok. 30 min

Częste wyjazdy do Polski, wykorzystywanie urlopów na wyjazdy do PRL; 0002, ok. 32 min

Sytuacja kościoła po wojnie (aresztowanie księży, ks. Ryszko, brak księdza, organizowanie się ludności do wspólnych modlitw, inwigilacja i najścia milicji w czasie modlitw); 0002, 35 min

Przyjazd księdza Świątka do Pińska, charakterystyka księdza, jego pasje i zainteresowania; 0002, ok. 40 min

Okoliczności zamieszkania ks. Świątka w domu rodziny Szymańskich; 0003, od początku

Historia wysadzenia kościoła jezuitów, zamienianie kościołów na cerkwie po wojnie; 0003, 6 min

Remont katedry; 0003, 12 min

Oglądanie zdjęć rodzinnych; 0003, ok. 14 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl