Portret Albina Smołko
Urodziła się 12 stycznia 1928 w Pińsku. Przed wojną skończyła cztery klasy polskiej szkoły powszechnej. Jej ojciec był rzemieślnikiem i nauczycielem w Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, mama zajmowała się domem. Albina Smołko całą wojnę spędziła wraz z rodziną w Pińsku. Po drugim wejściu Sowietów do Pińska rozpoczęła naukę w szkole krawieckiej. Jej rodzice nie zdecydowali się na wyjazd do Polski ze względu na chorobę matki, Albina Smołko została, by się nimi opiekować. Po wyjściu za mąż zajmowała się domem i dziećmi, przez kilka lat pracowała w miejscowej mleczarni.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0753
data nagrania: 10.05.2008
długość nagrania: 02:28:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Smołko Albina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (historia poznania się rodziców, ślub i przyczyny zamieszkania w Pińsku, szkoła) 001 od początku

Okres II wojny światowej (wejście Sowietów, sowiecka szkoła, likwidacja prywatnych sklepów, wywózki, życie codzienne podczas I okupacji sowieckiej, Żydzi, przyjmowanie Żydów „do pracy”, likwidacja getta w Pińsku, niemieccy żołnierze w mieszkaniu, bombardowania w 1943 r. – bomba w ogrodzie) 001 3 min

Wspomnienia z okresu powojennego (szkoła krawiecka, repatriacja – wyjazdy do Polski, życie codzienne tuż po wojnie, zamążpójście, wychowanie dzieci i problemy z tym związane) 001 15 min

Pytania:

Rodzice (praca ojca w Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, potem w porcie na Pinie) 001 23 min

Życie codzienne przed wojną (święta i tradycje domowe, I komunia św.) 002 1 min

Kościół i życie religijne (ks. Wasilewski, proces ks. Ryszko, walka o utrzymanie otwartego kościoła, brak księdza – modlitwy, nabożeństwa, przyjazd ks. K. Świątka, remont w kościele, „przemyt” Biblii z Polski, przyjaźń ks. Świątka z mężem p. Albiny, tajne chrzty, I komunie, śluby, pogrzeby) 002 9 min

Życie codzienne przed wojną (szkoła – koledzy i koleżanki różnych narodowości, nauczyciele, uroczystości patriotyczne, Pińsk przedwojenny) 002 23 min

Koniec wojny, życie tuż po wojnie (szkoła krawiecka, dokarmianie jeńców niemieckich, religia w szkole) 003 od początku

Pińsk przedwojenny (Żydzi, bazar, rozrywki, kino, teatr, życie towarzyskie) 003 7 min

Okupacja Sowiecka (wejście Sowietów, rosyjski podpułkownik z rodziną w mieszkaniu, terror i propaganda sowiecka, strach, wywózki sąsiadów) 003 24 min

Wojna (ogólnie: różne opowieści i anegdoty zarówno z czasów okupacji sowieckiej, jak i niemieckiej m.in. jak obchodzono święta za Sowietów, jak Sowieci kradli gruszki z ogrodu, jak Niemcy karmili barana chlebem i in.) 004 od początku

Mąż (aresztowanie męża przez Sowietów, pierwsze spotkanie z mężem, ślub, pasja męża - modelarstwo) 004 21 min

Kościół po wojnie (wysadzenie kościoła oo. Jezuitów, prześladowanie ludzi za to, że chodzą do kościoła) 005 od początku

R. Kapuściński (przyjaźń męża z R. Kapuścińskim, wizyty Kapuścińskiego w ich domu) 005 9 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl