Portret Leopold Kałakajło
Urodził się 11 listopada 1918 w Storożyńcu (ówczesna Rumunia). Do wybuchu II wojny światowej zdobył maturę. W 1939 roku został powołany do wojska rumuńskiego. Służył m.in. w sztabie 48 dywizji na granicy rumuńsko-węgierskiej. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej jako saper brał udział w działaniach wojennych na południowym froncie. Po kapitulacji Rumunii w 1944 roku powrócił do rodzinnego Storożyńca. Po przyłączeniu północnej Bukowiny do Związku Radzieckiego osiedlił się w Czerniowcach, gdzie podjął pracę w urzędzie miasta. W 1946 roku nie skorzystał z możliwości wyjazdu z transportem repatriantów polskich na tzw. Ziemie Odzyskane. W 1989 roku wraz z grupą innych Polaków założył Towarzystwo Polonijne im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0752
data nagrania: 18.05.2008
długość nagrania: 01:45:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Kałakajło Leopold
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia domu (w którym odbyło się nagranie) 001 ok. 1 min

Przedwojenny Storożyniec (d. Rumunia) i losy rodziny 001 ok. 2 min

Przedwojenna szkoła rumuńska i nauka języka polskiego w Storożyńcu 001 ok. 8 min

Znajomość języków obcych (m.in. żydowskiego) 001 ok. 11 min

Powszechna zgoda między narodami (przed wojną) 001 ok. 14 min

Rodziny polskie w Storożyńcu i przystąpienie Rumunii do wojny 001 ok. 16 min

Służba sapera w wojsku rumuńskim i dokument z 1944 001 ok. 18 min

Losy Żydów na Bukowinie 001 ok. 21 min

Służba sapera w wojnie ze Związkiem Radzieckim 001 ok. 23 min

Znajomość języków obcych 001 ok. 25 min

Służba w wojsku i urlop w domu 001 ok. 27 min

Kapitulacja i powrót do domu 001 ok. 31 min

Służba brata w WP gen. Popławskiego 001 ok. 32 min

Praca siostry w charakterze guwernantki w Roman i stosunki z powojenną Rumunią 001 ok. 34 min

Ukraińcy w Storożyńcu i rumuńscy żandarmi 001 ok. 39 min

Wyjazd Polaków ze Storożyńca do PRL 001 ok. 44 min

Powojenna praca w urzędzie miasta w Czerniowcach i rządy Sowietów w mieście 001 ok. 46 min

Praca w Urzędzie Miasta w Czerniowcach w czasie ZSRR 002 ok. 1 min

Historia Żydów w Czerniowcach i historia Rumunii 002 ok. 2 min

Powojenne wyjazdy do Polski (1966) i historia małżeństwa 002 ok. 7 min

Pielęgnowanie języka polskiego 002 ok. 9 min

Przedwojenna nauka polskiego 002 ok. 15 min

Dzieci p. Kałakajło 002 ok. 17 min

Kościół w czasie ZSRR 002 ok. 20 min

Polonia w Czerniowcach, działalność Towarzystwa Polonijnego (po 1989) 002 ok. 25 min

Praca w magistracie miasta i w browarze w Czerniowcach 002 ok. 30 min

Groby Legionistów w Czerniowcach 002 ok. 32 min

Przedwojenna służba w wojsku rumuńskim w Braszowie 002 ok. 36 min

Wielonarodowy charakter Bukowiny 002 ok. 41 min

Służba na granicy rumuńsko-węgierskiej i przygoda z Żydami 002 ok. 42 min

Oglądanie zdjęć archiwalnych 003 ok. 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl