Portret Maria Szachnowicz
Urodziła się 1 listopada 1929 w Pińsku. Jej rodzice posiadali duże gospodarstwo rolne. Maria Szachnowicz marzyła o studiach, jednak w warunkach powojennych udało się jej ukończyć jedynie kurs krawiecki. Pracowała też w rolnictwie. Aktywnie działała jako członkini miejscowego Związku Polaków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0750
data nagrania: 08.05.2008
długość nagrania: 02:03:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Szachnowicz Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedstawienie siebie i rodziny, pochodzenie rodziców, rodzeństwo, gospodarstwo rolne, historia wujka, który otworzył zakład fryzjerski w Pińsku; 0001, od początku

Znajomość języka niemieckiego przez matkę Marii Szachnowicz, mieszkanie matki w Niemczech w czasie I wojny światowej (emigracja zarobkowa), dobre relacje matki z Niemcami podczas wojny (mieli towary, których inni nie mieli); 0001, ok. 2 min

Fala powojennej emigracji do Polski i zamknięcie polskiej szkoły w Pińsku (1950); 0001, ok. 4 min

Przyczyny pozostania rodziny na Białorusi, trudności z dalszą edukacją Marii Szachnowicz, brak zgody matki na dalszą edukację na wymarzonej medycynie; 0001, 5 min

Pomoc swoim dzieciom w zdobyciu wykształcenia, religijne wychowanie dzieci i wnuków Marii Szachnowicz, choć mąż był wyznania prawosławnego; 0001, ok. 8 min

Współczesne losy dzieci Marii Szachnowicz (wykształcenie, dobra praca, pozakładane rodziny); 0001, 10 min

Pochodzenie rodziców Marii Szachnowicz, pierwsze małżeństwo matki Marii Szachnowicz (3 przyrodnich braci), drugie małżeństwo i narodziny Marii Szachnowicz; 0001, ok. 15 min

Śmierć jednego ze starszych braci – Władysława; 0001, ok. 17 min

Losy córki Marii Szachnowicz; 0001, ok. 20 min

Zabawy i rozrywki z lat młodzieńczych Marii Szachnowicz, tańce w klubie, problemy z zazdrosnym mężem; 0001, ok. 22 min

Relacje rodziny Marii Szachnowicz z pińskimi Żydami przed wojną; 0001, ok. 26 min

Getto w Pińsku, likwidacja getta, egzekucje Żydów; 0001, ok. 27 min

Pomoc matki Marii Szachnowicz uciekającym z getta Żydom, historia miejscowego policjanta, który podczas okupacji niemieckiej znęcał się nad Żydami, a po wojnie dostał za to 10 lat więzienia; 0002, ok. 1 min

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej, okupacja niemiecka, dobre stosunki rodziny Marii Szachnowicz z niemieckimi żołnierzami, podarek przysłany z Niemiec Marii Szachnowicz przez rodzinę jednego z zaprzyjaźnionych żołnierzy niemieckich; 0002, ok. 5 min

Wysadzenie w powietrze kościoła jezuickiego w Pińsku po wojnie, chodzenie do kościoła pomimo powszechnej ateizacji, religijność Marii Szachnowicz; 0002, ok. 9 min

5-letni pobyt Marii Szachnowicz w Warszawie (w latach 1994-1999), gdzie opiekowała się wnukiem swojej siostry ciotecznej, zwiedzanie kościołów w wolnej chwili; 0002, ok. 17 min

Zorganizowanie podopiecznemu katolickiego przedszkola, niezadowolenie ojca małego chłopca, zdziwienie Marii Szachnowicz, że można żyć bez wiary; 0002, ok. 26 min

Wspomnienia o udziale ojca Marii Szachnowicz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., wyjazd matki na emigrację zarobkową do Niemiec podczas I wojny światowej; 0003, od początku

Społeczność żydowska przed wojną w Pińsku; 0003, ok. 5 min

Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej, bombardowania;0003, ok. 7 min

Pozostanie wujka fryzjera i przyrodnich braci w cywilu w czasie wojny, obsługiwanie Niemców w zakładzie fryzjerskim; 0003, ok. 10 min

Wejście Sowietów do Pińska w 1939 r., radość części mieszkańców, narastająca bieda, zabieranie inwentarza, koni i bryczki do kołchozu, nakładanie wysokich podatków; 0003, ok. 12 min

Opis sowieckiej partyzantki, nocne wizyty w domu, zabieranie rzeczy; 0003, ok. 16 min

Szabrowanie pustych mieszkań żydowskich w getcie przez mieszkańców Pińska, wyprawa ojca Marii Szachnowicz do getta po nowe spodnie, sprzedawanie po wojnie na targu żydowskiego dobytku; 0003, ok. 19 min

Przedwojenna polska szkoła powszechna w Pińsku, nauka w polskiej szkole już po wojnie; 0003, ok. 22 min

Wykształcenie dzieci Marii Szachnowicz, żal za utraconą możliwością własnego kształcenia się; 0003, ok. 26 min

Wspomnienia związane z kardynałem Świątkiem i jego pobytem na Syberii; 0004, od początku

Okoliczności poznania przyszłego męża przez Marię Szachnowicz; 0004, ok. 10 min

Uporczywe namawianie najstarszego syna Marii Szachnowicz do zapisania się do partii komunistycznej i awansowanie dzięki temu w pracy; 0004, ok. 17 min

Działalność w środowisku polonijnym; 0004, 25 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl