Portret Kazimierz Krasowski
Urodził się 9 października 1931 w Pance na Bukowinie w granicach ówczesnej Rumunii. Rodzice mieszkali w Pance, ojciec był z pochodzenia Polakiem, matka Ukrainką. Kazimierz Krasowski miał siostrę i dwóch starszych braci, z których jeden przed II wojną światową służył w armii rumuńskiej (zginął w nieszczęśliwym wypadku jeszcze przed wojną), a drugi zginął w 1941 roku w czasie walk niemiecko-sowieckich. Kazimierz Krasowski przed wojną zaczął naukę w polsko-rumuńskiej szkole czteroklasowej w Pance. Gdy nastała okupacja sowiecka uczył się w ukraińskiej szkole siedmioklasowej, swoją edukację zakończył na czwartej klasie z powodu braku środków na dalszą naukę. Pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, a także najmował się do pracy u bogatszych gospodarzy. W 1948 roku został wywieziony przymusowo do pracy w kopalni w Donieckim Zagłębiu Węglowym (do Donbasu). Przez rok uczył się tam w szkole zawodowej i sześć miesięcy pracował w kopalni, pod ziemią. Udało mu się stamtąd uciec, wrócił do rodzinnej wsi. Skończył kurs traktorzystów, a potem w latach 1951-1955 odbył służbę wojskową w marynarce wojennej we Władywostoku. Po powrocie do domu ożenił się. Miał trzech synów. Ukończył kurs kierowców i przez 32 lata pracował w zawodzie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0748
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 00:54:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Panka
autor nagrania: Pałka Jarosław
Krasowski Kazimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienie o rodzinie, braciach, którzy zginęli jeszcze przed i w czasie II wojny; ok. 1 min

Wywózka do kopalni do Donbasu, praca w kopalni; ok. 8 min

Opowieść o kursie dla traktorzystów, o pracy jako kierowca ciężarówki i autobusu, a także o służbie wojskowej; ok. 10 min

Opowieść o współczesnej Pance, o spotkaniach w Domu Polskim, o kapliczce we wsi, o życiu religijnym; ok. 13 min

Szkoła podstawowa polsko-rumuńska w Pance; ok. 15 min

Przedwojenna wieś, sąsiedzi, księża uczących religii w szkole; ok. 17 min

Szkoła, nauczycielka, rodzice nie mieli warunków finansowych, musiał od razu po 4 klasie pójść do pracy; ścieżka 2, ok. 1 min

Wygląd wsi przed wojną, sąsiedzi rumuńscy i niemieccy; ok. 5 min

Wspomnienia o domu rodzinnym, rodzicach, rodzeństwie; ok. 9 min

Wkroczenie Sowietów w 1944 roku; 11 min

Wywózka do Donbasu, nakaz pracy w kopalni; ok. 16 min

Praca w kopalni, zakwaterowanie, wyżywienie; ok. 18 min

Ucieczka z kopalni, powrót do rodzinnego domu; ok. 21 min

Praca traktorzysty, służba wojskowej w marynarce wojennej; ok. 23 min

Wspomnienia o życiu religijnym po wojnie w Pance, walka o zachowanie kaplicy katolickiej; ok. 29 min

Rodzina, dzieci, pielgrzymka do Polski w 1991 roku (na mszę odprawianą przez Jana Pawła II); ok. 32 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl