Portret Irena Bronowicka
Urodziła się 9 lipca 1939 w Belicy w pobliżu Lidy, na ziemi grodzieńskiej. Jej ojciec służył w Wojsku Polskim. Irena Bronowicka od 1947 roku uczęszczała do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu pracowała w kołchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0727
data nagrania: 07.07.2008
kraj: Białoruś
miejscowość: Stołowicze (Stałowiczy)
autor nagrania: Komperda Joanna
Bronowicka Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzina i krótki zarys biografii (rodzice, rodzeństwo, życie religijne, kwestia wyjazdu do Polski, kołchozy) 001 1 min

Wspomnienia z dzieciństwa (służba ojca w Wojsku Polskim, edukacja w szkole powszechnej, zabawy dziecięce, czas wolny) 001 8 min

Praca (kwestia repatriacji, praca w kołchozie, aktywność społeczna) 001 18 min

Życie religijne (zamknięcie kościoła, ograniczenia) 001 30 min