Portret Julian Kowalczyk
Urodził się 27 czerwca 1930 w Pińsku. Przed wojną uczył się w szkole im. Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu wojny i wejściu Sowietów jego ojciec zgłosił się do władz sowieckich, aby dalej pełnić służbę jako policjant, został jednak aresztowany. Wkrótce po aresztowaniu ojca Julian Kowalczyk wraz z matką zostali wywiezieni do Kazachstanu. Przez dwa lata Julian Kowalczyk chodził do szkoły w Kazachstanie. W 1946 roku wraz z matką powrócili do Pińska. Julian Kowalczyk kontynuował naukę a w drugiej połowie lat 50. odbył służbę wojskową. Pracował jako pomocnik w sklepie, jako kierowca karetki pogotowia i sanitariusz.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0717
data nagrania: 09.05.2008
długość nagrania: 00:36:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Kowalczyk Julian
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo (rodzice, praca ojca) ok. 1 min

Wojna (wybuch wojny, aresztowanie ojca, zesłanie do Kazachstanu rozmówcy i jego matki, praca w kołchozie, warunki życia w Kazachstanie, głód, szkoła na zesłaniu) 001, ok. 1 min

Powrót do Pińska (nieudana próba dotarcia do Polski w powojennych granicach, osiedlenie się w Pińsku, szkoła, praca zawodowa, rodzina) 001, ok. 3 min

Dom rodzinny (tata z Warszawy, mama z Pińska prawosławna, po ślubie przeszła na katolicyzm, praca taty w policji, dom, obecne życie) 001, ok. 5 min

Życie w Pińsku przed wybuchem wojny (trzy klasy w szkole im. marszałka Piłsudskiego, sklepy żydowskie, wygląd miasta) 001, ok. 10 min

Okupacja sowiecka i życie na zesłaniu (zgłoszenie się taty do władz sowieckich, transport do Kazachstanu, życie codzienne na zesłaniu, praca mamy, zajęcia rozmówcy, szkoła, stosunki z miejscową ludnością, choroby, wygląd kołchozu) 001, ok. 17 min

Życie w Pińsku po powrocie z zesłania (podróż do domu, szkoła, wakacje, wyjazdy do Polski, praca zawodowa, małżeństwo, język polski w domu) 001, ok. 27 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl