Portret Regina Kołb
Urodziła się 24 stycznia 1935 w Pińsku. Jej rodzicami byli Szymon Kolbus (ur. 1908) oraz Maria Kolbus z domu Jefimowa (ur. 1909). Miała jedną siostrę Sylwię (ur. 1936). Mama była Rosjanką, która po ślubie przeszła na katolicyzm,  zajmowała się domem. Ojciec pracował w porcie pińskim. Rodzina uniknęła poważniejszych problemów w czasie wojny. Po wojnie Regina Kolbus poszła do szkoły. W 1947 roku ze względu na zagrożenie ojca aresztowaniem, przeniósł się na Ukrainę do Doniecka. Wkrótce dołączyła do niego cała rodzina. Regina Kolbus ukończyła tam szkołę i zdała maturę. Następnie wróciła do Pińska i zamieszkała z babcią. Poszła do szkoły felczerskiej, którą ukończyła w 1955. Pracowała pod Pińskiem, jako felczerka zajmowała się mieszkańcami sześciu wsi. Następnie zatrudniona została  w szpitalu dziecięcym. Przez osiemnaście lat pracowała w zajezdni autobusowej. W 1990 roku przeszła na emeryturę. Wyszła za mąż w 1956 roku za Jerzego Kołba, urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0716
data nagrania: 08.05.2008
długość nagrania: 01:43:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Kołb Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie codzienne przed wojną (praca taty w porcie, mama zajmowała się domem, warunki życia, po wojnie poszła do szkoły do drugiej klasy, nauka w języku polskim) – 001, ok. 1 min

Życie w Donbasie (przyczyny wyjazdu, warunki życia na Ukrainie, szkoła w Donbasie) – 001, ok. 3 min

Studia i praca (powrót do Pińska, nauka, praca na wsi, stosunki z pracownikami kołchozów, organizacja pracy, praca w szpitalu dziecięcym, w poliklinice i w zajezdni autobusowej) – 001, ok. 5 min

Życie rodzinne (wychowywanie dzieci, zmiany mieszkań, praca męża, życie na emeryturze) – 001, ok. 7 min

Dom rodzinny (pochodzenie obojga rodziców – ojciec ze Starachowic, mama Rosjanka z Pińska, praca ojca w czasie wojny, obawa przed wywózką, język polski w domu, polskość, kościół, święta kościelne) 001, ok. 9 min

Wojna (wybuch wojny, wracający żołnierze ze zrabowanymi rzeczami, nauka w domu, warunki życia, ubój świń, wojna 1939 roku, wywózki, Żydzi w Pińsku, getto, własowcy) – 001, ok. 22 min

Życie po wojnie ( małżeństwo, warunki życia w sowieckich czasach, szkoła i nauczyciele w Pińsku i Donbasie, Komsomoł, życie w Donbasie, dwuletnie studium felczerskie) – 002, ok. 20 min

Praca zawodowa (praca na wsi, stosunki z miejscowymi, pomoc lekarska, warunki życia w kołchozach, podział na szlachtę i mużyków, kolejne miejsca pracy, praca w zajezdni autobusów, współpraca z kierowcami, problem z alkoholem wśród kierowców, próby przekupstw ) – 002, ok. 42 min

Rodzina (język jakim posługiwali się w domu, życie religijne, podróże, wakacje, pierwsza wizyta w Polsce w 2003 roku, związek Polaków) – 003, ok. 15 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl