Portret Mikołaj Kaczanowicz
Urodził się 10 października 1923 w Kaczanowiczach koło Pińska. W rodzinnej miejscowości ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. W 1943 roku wysłano go na roboty przymusowe do Niemiec, skąd wrócił po zakończeniu wojny. W 1945 roku został wcielony do Armii Radzieckiej, walczył na froncie japońskim. Po powrocie do Kaczanowicz w 1947 roku został aresztowany i osadzony na dwa tygodnie w więzieniu. Po wyjściu na wolność pracował przez wiele lat w kołchozie. Ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0714
data nagrania: 11.05.2008
kraj: Białoruś
miejscowość: Kaczanowicze
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Kaczanowicz Mikołaj
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (polska szkoła powszechna – 4 klasy, wieczorne kursy rodzice) 001 ok. 1 min

Pobyt na robotach w Niemczech (1943 – 1945, fabryka cegły) 001 ok. 1,5 min

Udział w wojsku radzieckim na froncie japońskim (przez dwa lata do listopada) 001 ok. 4,5 min

Polityka ZSRR (więzienie 2,5 tyg. i praca w kołchozie) 001 ok. 6 min

Polityka Łukaszenki 001 ok. 10 min

Rzeczywistość Kaczanowicz w II RP (brak elektryczności, błoto, fabryki w Pińsku) 001 13,5 min

Szkoła do 1939 roku (uczniowie) 001 16,5 min

Mieszkańcy Kaczanowicz w l. 30. (szlachta, chłopi, Żydzi) 001 ok. 18 min

Żydzi przed wojną (getto w Pińsku) 001 ok. 19 min

Roboty w Niemczech 001 ok. 21 min

Losy Żydów w czasie wojny 001 ok. 22 min

Wybuch wojny 001 ok. 23 min

Sprawa drobnej szlachty w II RP 001 ok. 24,5 min

Stalinizm (zsyłki Polaków z Kaczanowicz do Kazachstanu - losy jednej rodziny) 001 ok. 26 min

Partyzanci 001 ok. 30 min

Wspomnienie o gospodarstwie i rodzinie (rodzeństwo, żona) 001 ok. 31 min

Szkoła (uczniowie, nauka w języku polskim, nauczycielka) 001 ok. 33 min

Relacje polsko - żydowskie przed wojną 001 ok. 35 min

Wywózka na roboty do Niemiec 001 ok. 38 min

Budowa kościoła (relacje prawosławno – katolickie w Kaczanowiczach) 001 ok. 40 min

fragmenty nagrania