Urodził się 1926 roku na Brasławszczyźnie. Mieszkał z rodzicami i bratem. Ojciec pracował na gospodarstwie. W 1939 roku zmarła jego matka, dlatego był zmuszony przerwać naukę w szkole (po 4 klasach) i pomagał ojcu. Gdy miał 17 lat wstąpili wraz z bratem do wojska. Najpierw zostali wysłani na wschód, gdzie zajmowali się budowaniem ziemianek. Przyłączył się do 2 Armii Wojska Polskiego. Początkowo stacjonował w Siedlcach, by następnie z maszerującym wojskiem przez Warszawę, Piłę, Wrocław dotrzeć do Brzegu. Następnie został wysłany w Bieszczady do walki z ukraińskimi partyzantami. W 1947 roku został zdemobilizowany i wrócił do domu na Brasławszczyznę. Jego brat zginął w czasie wojny. Po wojnie rodzinne gospodarstwo zostało skolektywizowane. Edward Safron pracował w kołchozie jako traktorzysta. W wieku 29 lat ożenił. Nie miał dzieci. Po kilku latach wraz z żoną przeprowadził się na Łotwę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0642
data nagrania: 08.11.2007
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Czyżewska Anna
Safron Edward
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0642_Safron_Edward_01
Pochodzenie, rodzina, dzieciństwo, życie w II RP; wybuch II wojny światowej, praca przymusowa w III Rzeszy;

[00:05:00, 01]
Powołanie do wojska z bratem; praca w obwodzie iwanowskim, wcielenie do polskich oddziałów;

[00:10:00, 01]
Defilada 17 stycznia 1945 w Warszawie; przemarsz przez Polskę;

[00:15:00, 01]
Przemarsz wojska przez Nysę, dotarcie do Drezna;

[00:20:00, 01]
Służba w Ludowym Wojsku Polskim w Bieszczadach w latach 1945-1947;

[00:25:00, 01]
Wysiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRR; demobilizacja i powrót do domu w 1947 roku;

[00:30:00, 01]
Pochodzenie żony Edwarda Safrona – Reginy Zienkiewicz;

[00:35:00, 01]
Wejście Sowietów w ’39 roku;

[00:40:00, 01]
Praca podczas okupacji sowieckiej;

[00:45:00, 01]
Okupacja niemiecka; eksterminacja ludności żydowskiej w ok. Brasławia w miejscowości Borówka [Silene];

[00:50:00, 01]
Żydzi w Brasławiu przed II wojną światową; szkoła w Zabornikach; pomoc ojcu w gospodarstwie;

[00:00:00] AHM_PnW_0642_Safron_Edward_02
Śpiew piosenek z czasów wojska;

[00:05:00, 02]
Ślub w kołchozie w Dryświatach; używanie w rozmowach z żoną języka białoruskiego na co dzień;

[00:10:00, 02]
Sytuacja kościoła na Białorusi;

[00:15:00, 02]
Praca w obwodzie Iwanowskim (Grochowieck); chór „Promień” przy Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu (Dom Polski).

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl