Urodził się w 1926 we wsi Błotnia (woj. lwowskie). Jego rodzina posiadała blisko 30 hektarów ziemi. Jego matka zmarłą w 1939 roku na gruźlicę. Ojciec w 1939 roku został zabity przez baderowców. Józef Szarer w 1944 roku został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, po zakończeniu wojny zdezerterował z kompanii. Został złapany i skazany na zesłanie do łagru. W łagrze przebywał do 1955 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0637
data nagrania: 12.07.2007
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Rosja
miejscowość: Bijsk
autor nagrania: Buczyło Maria
Szarer Józef
Streszczenie relacji

Okupacja sowiecka i niemiecka; śmierć ojca z rąk banderowców; województwo lwowskie; szlak bojowy z I Armią Wojska Polskiego na Pomorze; łagry na północnym Uralu do 1955 roku.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl