Urodziła się w 1929 roku we wsi Itatka (obwód tomski) w rodzinie dobrowolnych polskich przesiedleńców. Jej rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym. Bronisław Bierezowska miała 12 rodzeństwa. Jeden z jej braci został aresztowany i rozstrzelany w 1937 roku. Bronisława Bierezowska po wojnie ukończyła szkołę podstawową w Itatce. W 1949 roku przeniosła się do Tomska, gdzie ukończyła kursy ekonomiczne i została księgową. Wyszła za mąż, urodziła jednego syna. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0627
data nagrania: 05.07.2007
długość nagrania: 01:50:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tomsk
autor nagrania: Maleszka Michał
Bierezowska Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0627_Bierezowska_Bronisława_01
Pochodzenie rodziców (Polacy, dobrowolni osadnicy); wybudowanie domu i uprawa ziemi; nauka w szkole;

[00:05:00, 01]
Kontynuacja nauki w szkole w Itatce; ukończenie 7 klas i wyjazd do Tomska; ukończenie kursu ekonomii; rozpoczęcie pracy jako księgowa;

[00:10:00, 01]
Poznanie przyszłego męża; wyjście za mąż i urodzenie pierwszego syna;

[00:15:00, 01]
Otrzymanie pokoju w latach 60. i warunki życia codziennego; choroba i śmierć męża pod koniec lat 60.;

[00:20:00, 01]
Otrzymanie własnego mieszkania w latach 70.; służba wojskowa syna; problemy związane z warunkami mieszkaniowymi;

[00:00:00] AHM_PnW_0627_Bierezowska_Bronisława_02
Polepszenie warunków mieszkaniowych; listy wysyłane do syna;

[00:05:00, 02]
Akademik w którym mieszkał syn Bronisławy Bierezowskiej;

[00:10:00, 02]
Remont mieszkania; służba wojskowa syna;

[00:15:00, 02]
Małżeństwo syna; wspólne zamieszkanie z synem i jego małżonką;

[00:20:00, 02]
Starania o zamianę mieszkania na dwa mniejsze;

[00:00:00] AHM_0627_PnW_Bierezowska_Bronislawa_03
Losy rodziny: aresztowanie dziadka i oskarżenie o kułactwo; aresztowanie i rozstrzelanie brata Bronisławy Bierezowskiej; poszukiwania rodzinnych korzeni;

[00:05:00, 03]
Drzewo genealogiczne rodziny; nauka czytania w j. polskim w dzieciństwie; wychowanie w religii katolickiej;

[00:10:00, 03]
Rodzeństwo Bronisławy Bierezowskiej (12 dzieci); aresztowania w okresie terroru (II poł. lat 30);

[00:15:00, 03]
Gospodarstwo rodzinne; wyżywienie w okresie wojny;

[00:20:00, 03]
Przeprowadzka do Tomska w 1946 roku; Niemcy mieszkający w Tomsku;

[00:25:00, 03]
Refleksja o wierze w boską opiekę;

[00:00:00] AHM_0627_PnW_Bierezowska_Bronislawa_04
Rodzeństwo Bronisławy Bierezowskiej; małżeństwa sióstr z Łotyszami i Litwinami;

[00:05:00, 04]
Spotkania z innymi Polakami w koście w Tomsku; kolektywizacja w latach 30.; reakcja na śmierć Stalina;

[00:10:00, 04]
Oskarżenia o kułactwo i refleksja o okresie stalinizmu;

[00:15:00, 04]
Refleksja o życiu codziennym i wychowywaniu syna po śmierci męża;

[00:20:00, 04]
Opowieść o synu; prezentacja zdjęć rodzinnych.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl