Portret Wanda Semenowa
Urodziła się w 1929 roku w Podbrodziu na Brasławszczyźnie. Ojciec Stanisław Jakubiak - katolik, matka Tatiana z domu Maślakowa - starowierka. Wanda Semenowa miała dwóch braci i siostrę. Ojciec miał zakład fryzjerski w Słobódce, miał też 16-hektarowe gospodarstwo we wsi Podziały, które otrzymał jako były wojskowy. Wanda Semenowa przed wojną skończyła jedną klasę w polskiej szkole w Słobódce, na zesłaniu jeszcze dwie klasy. Wanda Semenowa razem z matką i rodzeństwem została wywieziona na Syberię, w okolice Tobolska. Ojciec obawiając się zesłania ukrywał się, po wojnie dostał się do Anglii, z rodziną nigdy więcej się nie zobaczył. Dwaj bracia zostali zmobilizowani do wojska. Z zesłania, w 1946 roku Wanda Semenowa razem z mamą i siostrą przyjechały do Dyneburga. Wyszła za mąż, urodziła dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0618
data nagrania: 08.11.2007
długość nagrania: 00:52:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Semenowa Wanda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_0618_Semenowa_Wanda_01
Dzieciństwo w Przybrodziu na Brasławszczyźnie; wyznanie ojca - katolik i matki - starowierka; rodzeńctwo;

[00:05:00, 01]
Zakład fryzjerski prowadzony przez ojca oraz gospodarstwo rolne otrzymane za służbę wojskową;

[00:10:00, 01]
Ukończenie przed wojną jednej klasy w Słobódce; rozmowy w domu w języku polskim; wkroczenie Sowietów w 1939 roku i ukrywanie się przez ojca; ucieczka ojca do Anglii i brak kontaktu z rodziną;

[00:15:00, 01]
Zesłanie wraz z matką i rodzeństwem na Syberię; warunki podróży pociągiem do Omska, potem statkiem po Wołdze do Tobolska;

[00:20:00, 01]
Praca na zesłaniu: mama pracowała przy karmieniu świń, później przy spławie drewna;

[00:25:00, 01]
Mobilizacja dwóch braci do armii, obaj poszli na front; śmierć starszego brata – Władysława, tuż przed zakończeniem wojny (pod Warszawą);

[00:30:00, 01]
Historia braci: młodszy brat - Aleksander przeżył, po wojnie odnaleziony został przez Czerwony Krzyż w Polsce; życie młodszego brata w Polsce;

[00:35:00, 01]
Przewiezienie na Ukrainę pod koniec wojny (do kirowskiej obłaści); z Ukrainy zesłani Polacy przewiezieni zostali do Polski, jednak mama Wandy Semenowej wolała przyjechać do Dyneburga;

[00:40:00, 01]
Zamieszkanie w Dyneburgu od 1946 roku; spotkania w Domu Polskim; narodziny dzieci wyjazdy do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl