Portret Henryk Kokin
Urodził się 8 listopada 1923 w Pohulance koło Dyneburga w rodzinie Jana i Antoniny z domu Meinert. Jego ojciec pracował na kolei. Henryk Kokin skończył cztery klasy w szkole polskiej, następne pięć ukończył w szkole łotewskiej. W 1944 roku został powołany do Armii Czerwonej. Po trzech miesiącach przeniesiono go do Wojska Polskiego. Początkowo przebywał w Lublinie, potem w Zamościu, gdzie przez dziewięć miesięcy uczył się w szkole wojskowej. Pracował w oddziałach łączności w Ujeździe, a następnie w Łodzi. W 1948 roku wrócił do Dyneburga. Po wojnie ukończył Instytut Inżynierii Kolejowej w Leningradzie. Przez trzydzieści lat pracował w przedsiębiorstwie remontów elektrowozów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0617
data nagrania: 08.11.2007
długość nagrania: 00:51:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Kokin Henryk
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0617_Kokin_Henryk_01
Pochodzenie, rodzina, dom rodzinny, miejsce urodzenia, dzieciństwo, początek nauki w szkole polskiej;

[00:05:00, 01]
Służba w wojsku radzieckim; wyjazd z wojskiem do Polski, przejazd pociągiem towarowym;

[00:10:00, 01]
Przeniesienie do Wojska Polskiego, przyjazd do Lublina; nauka w szkole wojskowej w Zamościu, zakończenie nauki w szkole wojskowej i rozpoczęcie służby w lotnictwie, w instytucie łączności;

[00:15:00, 01]
Praca w łączności w Ujeździe; pobyt w Łodzi;

[00:20:00, 01]
Powrót do Dyneburga w 1948 roku;

[00:25:00, 01]
Życie codziennie i warunku bytu w Dyneburgu po powrocie z Polski;

[00:30:00, 01]
Wizyta w Katyniu;

[00:35:00, 01]
Ślub w Litwinką (1956); narodziny dzieci;

[00:40:00, 01]
Wejście Niemców do Dyneburga, okupacja niemiecka; początek okupacji sowieckiej;

[00:45:00, 01]
Okupacja sowiecka; zwolnienie z pracy ojca Henryka Kokina; Dom rodzinny w Pagulance pod Dyneburgiem;

[00:50:00, 01]
Problemy zdrowotne, kłopoty z poruszaniem się.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl