Portret Eryka Blachta
Urodziła się w 1934 roku w Dyneburgu. Jej rodzicami byli Wacław Kokin i Albina z domu Danilewicz. Ojciec pracował na kolei. W 1946 roku został aresztowany, oskarżony o przynależność do polskiej organizacji i zesłany na Ural, gdzie zmarł w 1947 roku. W 1949 roku Eryka Blachta razem z matką i siostrą zostały zesłane na Syberię, gdzie pracowały w sowchozie. Z zesłania wróciły w 1957 roku. Przed zesłaniem skończyła siedem klas polskiej szkoły, po powrocie skończyła szkołę średnią, a potem studiowała ekonomię w Instytucie Leningradzkim. Wyszła za mąż. Pracowała na kolei.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0614
data nagrania: 10.11.2007
długość nagrania: 01:36:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Blachta Eryka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Blachta_Eryka_AHM_PnW_0614_01
Wspomnienia o rodzinie przed wojną; początek wojny; zdobycie Dyneburga; ukrywanie się ludności cywilnej; ucieczka do babci w Czerepowie;

[01, 00:05:05]
Płonące składy wagonowe; rozłąka z rodzicami w trakcie ucieczki; zniszczenia z powodu ognia; życie za okupacji niemieckiej− duży dostatek żywności; zajęcie miasta przez Rosjan; ukrycie rodziny na wsi przed wywózką do Niemiec; przejście frontu; ukrywanie się w lesie; wrogość Rosjan wobec Polaków;

[01, 00:10:04]
Głód w trakcie okupacji sowieckiej; zdobywanie jedzenia przez ojca; praca ojca w remontowni kolejowej; aresztowanie ojca w 1946; wywózka ojca i jego śmierć na Uralu; list z informacją o śmierci ojca;

[01, 00:15:00]
Nauka w polskiej i rosyjskiej szkole; wywózka rodziny w marcu 1949; warunki i głód w trakcie transportu wagonami; opis miejsca zsyłki;

[01, 00:20:02]
Przewóz ze stacji kolejowej do sowchozu; warunki u jednej z rodzin w sowchozie; pierwsza noc na zesłaniu; mieszkanie w ziemiance; warunki pracy matki i jej choroba; rozdzielenie sióstr;

[01, 00:25:50]
Powrót matki do zdrowia; praca matki jako stróż; zagrożenie ze strony uciekinierów z gułagu; powrót z zesłania w 1957; uzyskanie zgody na powrót do Dyneburga;

[01, 00:30:08]
Zamążpójście i dalsza edukacja; praca na kolei; praca córki w Republice Udmurckiej na kolei; zacofanie i bieda w Udmurcji; zamążpójście córki za Rosjanina; narodziny wnuka i powrót córki z rodziną do Dyneburga; sposób wykonania ziemianek na zesłaniu;

[01, 00:35:05]

Podłoga w ziemiance; noszenie wody ze studni; ogrzewanie ziemianki; liczba ziemianek w pobliżu; wejście do ziemianki; zmiana mieszkania w sowchozie; jedzenie na zesłaniu; hodowla ziemniaków;

[01, 00:40:02]
Chleb na zesłaniu; hodowla kur i kaczek, racjonowanie nabiału; uprawa ogródka i problemy z wodą; uprawa pomidorów w centralnym sowchozie; pensje w sowchozie;

[00:00:00] Blachta_Eryka_AHM_PnW_0614_02
Rytm pracy w sowchozie; dni wolne od pracy; praca w zimie− zwóz drzewa; czerpanie wody z pompy w trakcie zimy; ubiór w sowchozie na mróz;

[02, 00:05:13]
Wykorzystanie wolnego czasu w zimie; czytanie książek w sowchozie, bibliotekarka; dozwoleni i zakazani pisarze; źródło światła w ziemiance; prąd w sowchozie; młodzieżowy teatr w sowchozie;

[00:10:00, 02]
Pomoc pijanemu chłopcowi; uroda i dobroć Sybiraków; relacje między zesłańcami z Dyneburga; relacje i spotkania rodzinne po zesłaniu; powody wywózki ojca i reszty rodziny; komendant NKWD w sowchozie i jego wulgarność;

[02, 00:15:03]
Długość zesłania; choroba krowy i historia z zamarznięciem; znalezienie zamarzniętej przez konia weterynarza; odratowanie po zamarznięciu;

[02, 00:20:11]
Modlitwy w trakcie zesłania; modlitwy za zmarłych Sybiraków; miejsce modlitw; modlitwa różańcem; brak księdza katolickiego; posługa popa wśród Rosjan; zniszczona cerkiew przerobiona na skład;

[02, 00:25:20]
Ukraińska wieś na Syberii; Niemcy z Powołża w sowchozie; Łotysze w sowchozie; szybszy powrót siostry do Dyneburga; paczki, listy i pieniądze od znajomych; dobroć Sybiraków;

[02, 00:30:00]
Gotowanie szczawiu w lecie; opieka nad krowami i nielegalne picie mleka; gotowanie zacierek dla chorego chłopca; udawany płacz po śmierci Stalina; kradzież pszenicy przez Ukrainkę i jej ukaranie;

[02, 00:35:10]
Śluby na miesiąc; brak mężczyzn w sowchozie; trudności po powrocie z zesłania; myśli o powrocie do sowchozu; praca na kolei; praca mamy i siostry;

[02, 00:40:13]
Urlop na Syberii; praca męża w fabryce; dorabianie na szyciu; studiowanie ekonomii; wygląd męża; umiejętność gry ojca na instrumentach; umiejętności stolarskie i lutnicze ojca; nauka gry na gitarze przez ojca; mąż – praca w fabryce i jego niezdarność;

[02, 00:45:16]
Podobieństwo syna do jej ojca; śmierć syna przez otrucie; stan psychiczny po śmierci syna; chęć zemsty na mordercach syna; historia otrucia syna i męża przez krewnego męża;

[02, 00:50:06]
Śmierć syna na cmentarzu w trakcie pogrzebu siostry jego ojca; uratowanie męża w szpitalu przed śmiercią.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl