Urodziła się w 1936 roku w miasteczku Sopoćkino w powiecie lidzkim, jako najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa. W czasie działań wojennych w 1939 roku dom rodzinny Teresy Bilewicz spalił się, potem – częściowo odbudowany – spalił się także w 1941 roku. Po wojnie rodzina Teresy Bilewicz nie repatriowała się do Polski. Ojciec nie zgodził się na włączenie gospodarstwa do kołchozu, co było przyczyną konfiskaty dużej części majątku, a na gospodarstwo nałożono wysokie podatki. Pomimo nacisków Teresa Bilewicz nie zapisała się do Komsomołu. Po skończeniu szkoły podstawowej w 1956 roku, pracowała jako urzędniczka w miejscowym kołchozie. W 1963 roku przeprowadziła się do Grodna, ta

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0594
data nagrania: 01.07.2007
długość nagrania: 01:07:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Grodno
autor nagrania: Sidor Mateusz
Bilewicz Teresa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Kościół katolicki po wojnie w Grodnie; represje ze strony władz sowieckich z powodu uczęszczania do Kościoła, m.in. zawieszenie w prawach ucznia – 001 ok. 1 min

Poszukiwanie pracy; decyzja o niewstępowaniu do Komsomołu – 001 ok. 4 min

Zwolnienia z zakładu w latach 90., starania o emeryturę, o mieszkanie, wizyty w urzędach białoruskich – 001 ok. 7 min

Wizyta w Polsce w Częstochowie podczas pielgrzymki Jana Pawła II – 001 ok. 15 min

Kolektywizacja, starania o odzyskanie gospodarstwa – 001 ok. 18 min

Krótkie wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej; spalony dom w wyniku działań wojennych najpierw w 1939 potem w 1941 roku; miejscowa partyzantka – 001 ok. 20 min

Repatriacja, przyczyny rezygnacji z repatriacji, pozostania na Białorusi – 002 ok. 1 min

Zakładanie kołchozu, niezgoda ojca na wstąpienie do kołchozu; represje; wysokie podatki i rekwizycja części majątku – 002 ok. 5 min

Ukończenie szkoły, praca w kołchozie, jako urzędniczka; naciski na wstąpienie do Komsomołu – 002 ok. 7 min

Problemy córki w szkole z powodu uczęszczania do kościoła katolickiego – 002 ok. 11 min

Chrzty i śluby po kryjomu w kościele katolickim – 002 ok. 16 min

O przenosinach do Grodna, życie codzienne w Grodnie, praca jako księgowa w fabryce – 002 ok. 20 min

Sowieckie represje wobec Polaków, wywózka księdza proboszcza z Sopoćkina na Syberię – 002 ok. 23 min

Opowieść o dzieciach i ich wychowaniu, patriotyczne wychowanie; szkoła i praca – 002 ok. 32 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl