Portret Regina Bielska
Urodziła się 7 lipca 1934 w Dyneburgu. Miała siostrę i dwóch braci. Matka pracowała jako krawcowa, ojciec prowadził gospodarstwo. Rodzina spędziła wojnę za Dźwiną, po wojnie wróciła do Dyneburga. Regina Bielska skończyła 10 klas. W Rydze ukończyła technikum finansowo-kredytowe, potem dwa lata mieszkała i pracowała w Wielanach. Wróciła do Dyneburga, tam pracowała do emerytury.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0578
data nagrania: 11.10.2007
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Bielska Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0578_Bielska_Regina_01
Losy rodzinne przed wojną; rodzeństwo Reginy Bielskiej; ukończenie technikum finansowego; wspomnienie matki – Apolonii Bykisz z d. Karnickiej;

[00:05:00, 01]
Początek wojny; pobyt ojca w Niemczech;

[00:10:00, 01]
Warunki życia w czasie wojny; kartki żywnościowe; stosunek Niemców do miejscowej ludności;

[00:15:00, 01]
Udział brata w wojnie; wspomnienie zabaw z dzieciństwa i spędzanie wolnego czasu; rozpoczęcie nauki w szkole w czasie wojny;;

[00:20:00, 01]
Nauka w szkole w j. polskim i j. rosyjskim; okupacja niemiecka i ponowne zajęcie Dyneburga przez Armię Czerwona;

[00:25:00, 01]
Pobyt na wsi u rodziny matki; nauka w technikum po wojnie; praca zawodowa;

[00:30:00, 01]
Praca zawodowa; praca w miejscowości Wielony – jako księgowa przy kołchozie; poznanie przyszłego męża i decyzja o ślubie;

[00:35:00, 01]
Rozmowy w j. rosyjskim z mężem i dziećmi; warunki życia w okresie sowieckim;

[00:40:00, 01]
Refleksja na temat współczesności (zarobki, praca); poczucie tożsamości; działalność Domu Polskiego;

[00:00:00] AHM_PnW_0578_Bielska_Regina_02
Wyjazdy do Polski z zespołem „Promień”; handel podczas wyjazdów do Polski;

[00:05:00, 02]
Znajomość j. polskiego przez wnuczkę Reginy Bielskiej; miejscowy kościół; rodzinny dom;

[00:10:00, 02]
Rozpad Związku Radzieckiego; zastępowanie napisów rosyjskich łotewskimi;

[00:15:00, 02]
Edukacja – rosyjskie i łotewskie szkoły;

[00:20:00, 02]
Losy rodzeństwa Reginy Bielskiej;

[00:25:00, 02]
Czytanie książek w j. polskim; spędzanie wolnego czasu w dzieciństwie; zabawy (tańce) dla młodzieży po wojnie;

[00:30:00, 02]
Ślub Reginy Bielskiej – zwyczaje weselne.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl