Portret Maria Bilczuk
Urodziła się 9 maja 1934 w Stanisławowie. W latach 1939-43 mieszkała w Tarnopolu. Po śmierci ojca, w 1940 roku matka Marii Bilczuk wyszła drugi raz za mąż, a w 1956 roku razem z bratem Marii Bilczuk wyjechała do męża, który po wojnie został w Polsce. Maria Bilczuk uczyła się w polskiej szkole. Zdała maturę w 1952 roku i rozpoczęła studia w Instytucie Pedagogicznym w Stanisławowie. Po ich ukończeniu pracowała, aż do emerytury, w Instytucie jako wykładowca. Po śmierci pierwszego męża wyszła drugi raz za mąż. Urodziła syna. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0512
data nagrania: 10.09.2007
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)
autor nagrania: Wylegała Anna
Bilczuk Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0512_Bilczuk_Maria_01
Dom rodzinny, przyczyny pozostania na Ukrainie; szkoła polska w Stanisławowie, wspomnienia nauczycieli i kolegów;

[00:15:00, 01]
Okupacja niemiecka; studia w Instytucie Pedagogicznym w Iwano-Frankiwsku i praca tam aż do emerytury; spotkanie rocznicowe absolwentów szkoły; wyjazd matki do Polski w 1956 r.

[00:30:00, 01]
Dom rodzinny, dziadkowie; życie rodzinne, drugie zamążpójście, mąż-artysta malarz; wyjazdy do Polski i kontakty z rodziną po 1945 r.; kłopoty z władzami radzieckimi w kwestii mieszkania; stosunki polsko-ukraińskie i zachowanie polskości; zamknięcie polskiej szkoły i kościoła; głód i ciężkie warunki życia po wojnie;

[00:45:00, 01]
Repatriacja w 1956 roku; życie zawodowe; kościół polski i jego zamknięcie, życie religijne za komunizmu.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl