opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0508
data nagrania: 08.09.2007
długość nagrania: 00:44:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lwów (Lwiw)
autor nagrania: Wylegała Anna
Bernard Józef
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0508_Bernard_Józef_01
Rodzina Józefa Bernada: zajęcia rodziców; siostry; służba ministrancka w kościele św. Elżbiety; wyjazdy Polaków ze Lwowa w 1958 roku (repatriacja); nauka w techniku (zawód radiotechnika); służba wojskowa w Mukaczewie i podjęcie studiów zaocznych; praca w fabryce kineskopów;

[00:05:00, 01]
Działalność w polskich towarzystwach; zajęcia rodziców przed wojną – praca ojca w biurze reklam; działalność ojca Józefa Bernada w AK; stosunki między mniejszościami narodowymi przed wojną; zmiana stosunków po wybuchu wojny;

[00:10:00, 01]
Życie codzienne podczas okupacji; porównanie okupacji niemieckiej i sowieckiej; nauka w szkole podczas wojny; zmiany w nauczaniu historii;

[00:15:00, 01]
Refleksja na temat możliwości otrzymania Karty Polaka; sytuacja Polaków we Lwowie po zakończeniu wojny; próby zamknięcia polskiej szkoły i rozmowy z kuratorium;

[00:20:00, 01]
Znajomość języków: polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego; losy kościoła św. Elżbiety; życie religijne; kościoły we Lwowie;

[00:25:00, 01]
Stosunki między Ukraińcami i Polakami we współczesnym Lwowie; przyczyny pozostania we Lwowie (ciężka choroba matki); odwiedziny w Polsce;

[00:30:00, 01]
Zaopatrzenie sklepów w czasach sowieckich; dokwaterowywanie lokatorów w domu; wspomnienie służby wojskowej

[00:35:00, 01]
Wiele narodowości w wojsku; ludność żydowska we Lwowie przed wybuchem wojny;

[00:40:00, 01]
Zmiany po 1990 roku; funkcjonowanie polskich towarzystw; życie kulturalne Polaków we Lwowie; omawianie zdjęć.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl