Portret Jadwiga Baranowska
Urodziła się 28 marca 1922 w Tomsku na Syberii, w polskiej rodzinie. Rodzina ojca została zesłana na Syberię w XIX w., matka również urodziła się już na Syberii. Ojciec, z zawodu księgowy, w 1930 roku został skierowany do pracy w miejscowości Tajga przy kolei transsyberyjskiej, dokąd przeprowadziła się cała rodzina. W 1931 roku ojciec trafił na półtora roku do więzienia. Jadwiga Baranowska ukończyła w Tajdze 10 klas szkoły podstawowej, przed wybuchem wojny w 1941 roku zaliczyła pierwszy rok studiów na kierunku biologia w Tomsku. Przez dwa lata pracowała w Tajdze jako księgowa, następnie wróciła na studia i w 1947 roku ukończyła farmację. Przez 45 lat pracowała w laboratorium fabrycznym.    

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0476
data nagrania: 04.07.2007
długość nagrania: 01:38:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tomsk
autor nagrania: Baranowska Jadwiga
Nowicka Hanna
Streszczenie relacji

Syberia; przed wojną szkoła w Tajdze, duża rodzina polska zachowująca tradycje narodowe i katolickie, decyzje Polaków o wyjeździe do Polski lub pozostaniu na Syberii po 1921 roku; ojciec uwięziony w 1931 roku; represje w 1937 roku - terror i akcja przeciwko Polakom; ciężkie życie w mieście podczas wojny - praca zamiast studiów, podróże turystyczne do Polski po 1990 roku.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl