Portret Jadwiga Sadowska
Urodziła się 3 marca 1932 w Miszałurach koło Słobódki, na Brasławszczyźnie. Wcześnie została sierotą (ojciec zmarł, gdy miała 14 lat, a matka, gdy miała 19 lat). Ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej w Miszałurach, tam też przeżyła wojnę. Początkowo pracowała w gospodarstwie rodziców, po wojnie w kołchozie. Za mąż wyszła mając 30 lat. Od 1980 roku jest wdową, mieszka z synem i wnukami w Brasławiu. W Polsce była raz, w odwiedzinach u rodziny.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0395
data nagrania: 24.05.2007
długość nagrania: 00:30:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Sadowska Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0395_Sadowska_Jadwiga_01
Dzieciństwo; rodzeństwo (5 sióstr); wczesna śmierć rodziców; Żydzi z Brasławia;

[00:05:00, 01]
Okres wojny; spalenie okolicznych wsi; partyzanci ukrywający się w lasach; wyjazdy do Polski; praca na roli przed i w czasie wojny;

[00:10:00, 01]
Życie codzienne po wojnie; wyjazd do rodziny w Polsce;

[00:15:00, 01]
Jedyna wizyta w Polsce; kontakty z rodziną.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl