Portret Henryk Skuriat
Urodził się 23 maja 1938 w Mezaryszkach koło Brasławia. Miał dwóch braci. Ojciec jego umarł w 1950 roku. Przed wojną skończył 7 klas we wsi Szałtynie, gdzie mieszkał całe dzieciństwo. Przez 7 lat pracował w kołchozie – od 1955. A później wyjechał do pracy do Kazachstanu. Następnie w Brasławie chodził do szkoły wieczornej i tam też zdał do szkoły wyższej. Przez 30 lat pracował na Łotwie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0394
data nagrania: 28.05.2007
długość nagrania: 00:28:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Skuriat Henryk
Streszczenie relacji z minutnikiem

Opowieść o losach ojca - Jan Skuriat był w polskim wojsku, przed wojną (w 1924), opowieść o siostrze ojca (zakonnicy); poszukiwanie księdza przez KGB i ukrywanie go w domu, strach przed represjami; 03.12 – 05.58 min

Opowieść o siostrzenicy mieszkającej we Wrocławiu; rodzina mieszkająca w Brasławiu 21.31 – 22.43 min

Wspomnienie o księdzu Antonim Szubzdzie z Konstantynowa, który został ostrzeżony przez mieszkańców wsi, że przyjdą go szukać z KGB; ukrywanie się księdza przez 6 lat (lata 50.) 00.28 – 3.11 min

Okupacja niemiecka, okupacja sowiecka min. 08.15 – 09.00 min

Okres wojny; zmiana frontu i ponowne wejście Armii Czerwonej; chowanie się w okopach; walki frontowe; 15.12 – 18.13 min

Losy Żydów w czasie wojny; opowieść o jednym mieszkańców, który przechowywał Żydów w łaźni/bani (wydał ich po pewnym czasie); egzekucje i opowieść o uratowanym przez jedną z rodzin dziecku; 09.08 – 14.10 min

Ukrywanie Żydów przez ciotkę14.14 – 15.10 min

Warunki życia po wojnie; praca w kołchozie przez 7 lat (do 1958 roku); wyjazd do pracy do Kazachstanu; brak wynagrodzenia w kołchozie; praca całej rodziny w kołchozie; 18.14 – 20.15 min