Portret Łucja Sorokina
Urodziła się 10 stycznia 1932 w Ozierawcach, w powiecie brasławskim. Ojciec, Kazimierz Dudkiewicz, miał 3 ha gospodarstwo. W 1939 roku został zmobilizowany. Łucja Sorokina uczęszczała do polskiej szkoły - po wkroczeniu Sowietów szkoła została zamknięta. Pod koniec wojny zmarła matka Łucji Sorokiny, po zakończeniu wojny ojciec ponownie się ożenił. Łucja Sorokina skończyła 7 klas szkoły rosyjskiej i rozpoczęła pracę w sowchozie jako buchalterka. Wyszła za mąż. W 1968 roku wraz z rodziną  przeprowadziła się do Brasławia. Pracowała w sklepie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0386
data nagrania: 24.05.2007
długość nagrania: 01:05:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Sorokina Łucja
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0386_Sorokina_Lucja_01
Wspomnienia z dzieciństwa; uczęszczanie do kościoła; wybuch wojny w 1939 roku i niemieccy żołnierze; strach przed spaleniem wsi; szukanie partyzantów przez żołnierzy niemieckich;

[00:05:00, 01]
Wkroczenie Armii Czerwonej; zakończenie wojny; wspomnienie rodzinnego gospodarstwa;

[00:10:00, 01]
Dzieciństwo przed wojną - zwyczaje, wyżywienie;

[00:15:00, 01]
Powstanie kołchozów; spędzanie czasu wolnego przez dzieci; śmierć matki w wieku 36 lat; ponowne małżeństwo ojca;

[00:20:00, 01]
Wspomnienie świąt Bożego Narodzenia i potrwa szykowanych na Wiligilę;

[00:25:00, 01]
Kościół w Belmontach; wyjazdy rodziców na targ w Brasławiu (przed wojną);

[00:30:00, 01]
Nauka w szkole w języku rosyjskim w czasie pierwszej okupacji sowieckiej; warunki życia w ZSRR;

[00:35:00, 01]
Wcielenie ojca do armii; powrót do domu w 1945 roku; wkroczenie Niemców w 1941 roku;

[00:40:00, 01]
Wspomnienie partyzantów chowających się w okolicznych lasach i przychodzących do wsi; strach przed partyzantami;

[00:45:00, 01]
Nauka w szkole w Brasławiu w czasie wojny; codzienność w kołchozie - wykonywana praca; praca jako księgowa w kołchozie;

[00:50:00, 01]
Życie religijne; katolicy i prawosławni.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl