Portret Leokadia Sapiel
Urodziła się 1 lutego 1931 we wsi Kastryłka, koło Belmont. Rodzice, Anna i Adolf Wasilewscy, prowadzili gospodarstwo. Podczas okupacji Niemcy spalili ich dom, Leokadia Sapiel z matką i rodzeństwem zamieszkała w lesie, później u ludzi. Po wojnie pracowała w gospodarstwie, w kołchozie, następnie w stołówce w Widzach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0352
data nagrania: 28.05.2007
długość nagrania: 00:46:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Sapiel Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0352_Sapiel_Leokadia_01
Życie przed wojną we wsi Kastryłka w powiecie brasławskim;

[00:10:00, 01]
Okupacja niemiecka; spalenie domu rodzinnego przez Niemców; ucieczka do lasu; egzekucja mieszkańców wsi Karczowatka, w której byli ukrywani Żydzi;

[00:15:00, 01]
Okupacja sowiecka; warunki życia; wspomnienie żołnierzy;

[00:25:00, 01]
Życie po zakończeniu wojny; praca w gospodarstwie; pracaw kołchozie i w stołówce w Widzach.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl