Urodził się 14 marca 1930 we wsi Strzałkowice niedaleko Sambora w II RP. Przed wojną ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Po wojnie zdobył zawód kierowcy i pracował  w kołchozie.  W 1952 roku poszedł na trzy lata do wojska do Sławuty. Po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kierowca w szpitalu wojskowym w Samborze. Był na miejscu katastrofy w Czarnobylu prawie trzy tygodnie. W wyniku promieniowania radioaktywnego został inwalidą.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0320
data nagrania: 23.08.2006
długość nagrania: 00:40:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Sambor (Sambir)
autor nagrania: Badowski Józef
Sobol Robert
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Józef_Badowski_AHM_PnW_0320
Rozpoczęcie nauki w szkole przed wojną (rok 1936); gospodarstwo rolne rodziców; praca ojca jako szewc; pełnienie urzędu sołtysa przez ojca Józefa Badowskiego; wybuch wojny w 1939 roku; próba ucieczki na Węgry (ojciec);

[00:05:00]
Aresztowanie ojca przez NKWD; oczekiwanie na deportację; początek wojny niemiecko-rosyjskiej (1941); masakra więzienna i powrót ojca do domu; stosunki polsko-ukraińskie;

[00:10:00]
Strach przed napaściami ze strony Ukraińców; aresztowanie ojca przez UPA; brak informacji o losach ojca – najprawdopodobniej zginął z rąk banderowców; warunki życia w czasie okupacji niemieckiej;

[00:15:00]
Przymusowe wcielenie do kołchozu; warunki pracy w kołchozie – niskie zarobki, brak możliwości zwolnienia od ciężkich prac; nauka w zawodzie kierowcy; praca jako kierowca w kołchozie;

[00:20:00]
Wstąpienie do wojska w 1952 roku; książeczka do nabożeństw; powrót ze służby wojskowej po 3 latach; awaria atomowa w Czarnobylu;

[00:25:00]
Pobyt w Czarnobylu po awarii atomowej – praca jako kierowca przy wojsku; kwarantanna po powrocie ze strefy skażonej;

[00:30:00]
Życie religijne po wybuchu wojny; zamknięcie kościoła po wojnie; konflikt z majorem (na tle wyznaniowym);

[00:35:00]
Święta religijne; ślub w Nowym Mieście; refleksja o przedwojennej biedzie i warunkach życie na wsi.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl