Urodziła się 11 listopada 1928 w Letni. Miała trzy siostry, rodzice zajmowali się pracą na gospodarce. W Medenicach ukończyła siedem klas szkoły podstawowej i po wojnie rozpoczęła pracę na stołówce. Później wyszła za mąż i pracowała w kołchozie. Miała czworo dzieci: trzy córki i syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0290
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 00:20:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Sobol Robert
Szałyk Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0290_Szałyk_Stefania_01
Wybuchu wojny; lata okupacji, życie codzienne i warunki materialne rodziny;

[00:05:00, 01]
Stosunki polsko-ukraińskie w czasie wojny i po jej zakończeniu;

[00:10:00, 01]
Wyjazdy do Polski; decyzja o pozostaniu w Ukrainie; wyjeżdzający sąsiedzi;

[00:15:00, 01]
Życie codzienne po wojnie; warunki materialne;

[00:20:00, 01]
Życie religijne Polaków; odbudowa kościoła.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl