Urodził się 1 października 1931 roku w Prużanach. W 1938 rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Ukończył pierwszą klasę gdy wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał do szkoły litewskiej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie. Po dwóch latach wstąpił do szkoły średniej. Gdy był w dziesiątej klasie został powołany do wojska, gdzie służył przez cztery lata. Będąc w wojsku ukończył szkołę średnią. Po odbyciu służby wrócił do domu i w 1956 roku rozpoczął studia na wydziale matematyki Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilejce. W latach 1960–65 pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w Bezdanach. Następnie przeniósł się  do szkoły średniej w Podgrodziu, gdzie przez 32 lata pełnił funkcję dyrektora. Ożenił się, miał dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0122
data nagrania: 20.09.2006
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Litwa
miejscowość: Bezdany (Bezdonys)
autor nagrania: Knyt Agnieszka
Kozłowski Aleksander
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0122_Kozłowski_Aleksander_01
Życie rodzinne przed wojną;

[00:05:00, 01]
Epizod z życia ojca dotyczący akcji bezdańskiej (napadu na pociąg w Bezdanach) dokonanej przez J. Piłsudskiego;

[00:10:00, 01]
Okres okupacji; partyzantka działająca na terenach Wileńszczyzny.

[00:15:00, 01]
Nauka w szkole; służba wojskowa; zostanie nauczycielem; pracę nauczycielska w Bezdanach - nauczanie matematyki i fizyki; pełnienie funkcji dyrektora szkoły;

[00:25:00, 01]
Polskie szkolnictwo na Litwie po II wojnie światowej; sowietyzacja i ateizacja w szkole.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl