Portret Stefania Starobrzeńska
Urodziła się 19 lutego 1929 w Medenicy k. Drohobycza w województwie lwowskim. Gdy skończyła trzy klasy szkoły podstawowej, wybuchła II wojna światowa. Wraz z matką wyjechała w 1942 roku w okolice Rawy Ruskiej, gdzie przez ponad pół roku opiekowała się dziećmi miejscowej, polskiej rodziny. Po powrocie do Medenicy kontynuowała naukę w szkole podstawowej do czasu ukończenia szóstej klasy, a następnie rozpoczęła pracę jako szkolna sprzątaczka. Miała pięcioro dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0053
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Medenice (Medenyczi)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Starobrzeńska Stefania
Narracja:

[00:00:00] AHM_PnW_0053_Starobrzeńska_Stefania_01
Narodziny w 1929 roku w Medenicy; rodzeństwo rozmówczyni: siostry: Rozalia, Katarzyna, Zofia; bracia Roman i Władysław; gospodarstwo rodziców;

[00;10:00, 01]
Ukończenie trzech klas; wybuch wojny;

[00:20:00, 01]
Rok 1942 i wyjazd z matką do Rawy Ruskiej; praca jako opiekunka przy dzieciach; wynagrodzenie za pracę; powrót do Medenicy; kontynuacja nauki w szkole; warunki panujące w szkole (brak zeszytów);

[00:30, 01]
Wcielenie ojca do wojska w 1944 roku; przerwanie nauki w szkole; rozpoczęcie pracy jako sprzątaczka; śmierć matki w wieku 47 lat;

AHM_PnW_0053_Starobrzeńska_Stefania_02
Przejście frontu sowiecko-niemieckiego przez Medenicę; działania wojenne, w tym dzieje miejscowego kościoła, który przetrwał wojnę; zwrot budynku kościelnego przez władze w 1991 roku;

[00:10:00, 02]
Powojenne wyjazdy Polaków; decyzja o pozostaniu w Medenicy; życie codzienne po wojnie;

[00:20:00, 02]
Dzieci i wnuki, życie rodzinne; wyjazdy do Polski; kultywowanie polskiej kultury i nauka języka polskiego.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl