Portret Zdzisław Baran
Urodził się 27 listopada 1932 w Drohobyczu, skąd pochodzili jego rodzice. Do 1945 roku uczęszczał do polskiej szkoły powszechnej w Drohobyczu. Po wojnie uczył się w szkole ukraińskiej. Pracował jako handlowiec, później jako majster w warsztacie radiowym. W październiku 1954 roku został powołany do wojska. Trzyletnią służbę odbywał w Stalingradzie, gdzie uczył się obsługi czołgu. W 1957 roku powrócił do Drohobycza i zajął swoje poprzednie stanowisko pracy. Jako majster cechu pracował do 1998 roku. Ożenił się, miał dwoje dzieci i czterech wnuków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0052
data nagrania: 22.08.2006
długość nagrania: 01:37:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Drohobycz
autor nagrania: Czapigo Dominik
Baran Zdzisław
Narracja:

[00:00:00] AHM_PnW_0052_Baran_Stanisław_01
Narodziny w Drohobyczu – rodzice pochodzący również z Drohobycza; zajęcia rodziców (praca ojca jak inżynier budowlany; matka – gospodyni domowa); przemysł naftowy w Borysławiu; śmierć ojca w 1947 roku (zapalenie płuc);

[00:05:00, 01]
Głód w 1942 roku; normy żywieniowe; wyjazdy Polaków w latach 1943–1944; służba braci ojca w Armii Czerwonej;

[00:10:00, 01]
Ludność żydowska w Drohobyczu; wkroczenie Wehrmachtu i następnie Armii Czerwonej do miasta; rozrzucanie gazet w języku rosyjskim przez wkraczająca Armię Czerwoną;

[00:15:00, 01]
Aresztowanie wujka Zdzisława Barana przez NKWD; rewizja i konfiskata domu zamieszkanego przez wuja;

[00:20:00, 01]
Nauka ojca Zdzisława Barana we Lwowie (przed wojną); kolejne okupacje Drohobycza: sowiecka, niemiecka i ponownie sowiecka; wywożenie ludności ukraińskiej na Syberię;

[00:25:00, 01]
Stosunki polsko-ukraińskie przed wojną; wzrost wrogich nastrojów między Polakami i Ukraińcami w czasie wojny; działalność UPA; ludność żydowska w Drohobyczu – zabawy z rówieśnikami (dzieciństwo); sklepy żydowskie w mieście;

[00:30:00, 01]
Zniszczenie cmentarza żydowskiego w czasie wojny; getto w Drohobyczu; rodzina Zdzisława Barana; wujek aresztowany w czasie okupacji sowieckiej;

[00:35:00, 01]
Przyczyny pozostania w Drohobyczu (choroba ojca); wyjazdy członków rodziny ze strony matki; deportacja ciotki Zdzisława Barana na Sybierię;

[00:40:00, 01]
Nauka w szkole – początkowo w języku polskim, po 1945 roku w języku ukraińskim; nauka w szkole w okresie okupacji niemieckiej; bombardowanie Drohobycza w 1944 roku; bombardowanie rafinerii;

[00:00:00] AHM_PnW_0052_Baran_Stanisław_02
Powstawanie kołchozów i odbieraniem ziemi (kułacy); działalność banderowców w okolicy; życie religijne – wyjazdy księży, odprawienie nabożeństw przez miejscową ludność; zniszczenie kościoła; utworzenie muzeum ateizmu;

[00:05:00, 02]
Próby odzyskania kościoła pod koniec lat 80,; oddanie kościoła w 1989 roku; kościół kapucynów w Drohobyczu;

[00:10:00, 02]
Okres stalinizmu; wspomnienie reakcji po śmierci Stalina; praca w sklepie (lata 50.); zmiana pracy;

[00:15:00, 02]
Trzyletnia służba wojskowa w Stalingradzie; zróżnicowanie narodowe w wojsku (Ukraińcy, Rosjanie, Polacy);

[00:20:00, 02]
Przepustka w czasie służby wojskowej; powrót do pracy; pielęgnowanie języka polskiego – rozmowy z żoną i kolegami z Drohobycza.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl