Dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu RP, Ośrodek KARTA wraz z Domem Spotkań z Historią realizowały od 2006 roku projekt KARTA z Polakami na Wschodzie. Jego celem było dokumentowanie losów Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. W trakcie zorganizowanych przez nas wyjazdów dotarliśmy m.in. do osób, które przed wybuchem II wojny światowej mieszkały w II Rzeczpospolitej, po wojnie zaś z różnych względów nie wyjechały do Polski w jej nowych granicach i pozostały w swych stronach rodzinnych. Udało się nam także trafić do miejsc leżących w okresie międzywojennym poza granicami II RP: m.in. Kamieńca Podolskiego, Czerniowiec, Fastowa, Żytomierza, Mozyrza, w których istniały w tamtym czasie duże skupiska Polaków. Dwie oddzielne wyprawy miały na celu dokumentowanie losów Polaków deportowanych w wyniku stalinowskich represji na teren Syberii (rejon Tomska) oraz do Kazachstanu. W ramach kilkunastu dotychczasowych wyjazdów odwiedziliśmy Białoruś, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan.

Maj 2007, Brasław.

Na dziedzińcu przed kościołem Magdalena Kwiecińska (po lewej) i Magdalena Stopa umawiają się na nagranie z Jadwigą Sadowską.

Fot. Dominik Czapigo

W trakcie spotkań z rozmówcami przekonaliśmy się o wyjątkowym i złożonym charakterze kategorii polskości. Określenie Polacy na Wschodzie, widniejące w tytule tej strony, nie zostało użyte z zamiarem dzielenia członków odwiedzanych społeczności według kryterium narodowego. Autoidentyfikacje nagrywanych osób często były na tyle złożone, że próby ich określenia jedynie przez odwołanie się do kategorii narodowości okazywały się niewystarczające. Niezależnie od tego jak rozmówcy definiowali swoją tożsamość narodową, mieliśmy nadzieję, że przybliżą nam dwudziestowieczną historię, której byli uczestnikami.

Maj 2008, Czerniowce.

Leopold Kałakajło z Piotrem Filipkowskim opisuje zdjęcia zeskanowane z albumów rodzinnych.

Fot. Dominik Czapigo

Nagrywane relacje wpisują się w nurt dokumentowania przeszłości określany mianem historii mówionej (oral history). Nie stosowaliśmy ustalonego z góry, zamkniętego zbioru pytań. Staraliśmy się natomiast zapisywać jak najpełniejsze historie życia opowiadane przez rozmówców ich własnym językiem. Podobnie jak we wszystkich innych projektach realizowanych przez Ośrodek KARTA koncentrowaliśmy się na osobistym doświadczeniu biograficznym.

Na stronie polacynawschodzie.pl – zmodernizowanej w 2021 roku dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – prezentujemy historie nagranych w projekcie rozmówców. Każda z przedstawionych osób ma tu swój biogram – staramy się załączać także wybrane fragmenty dźwiękowe wywiadów oraz udostępniamy transkrypcje nagrań. Zamieszczamy też archiwalia pozyskane w czasie spotkań – są to zdjęcia rodzinne oraz dokumenty. Wszystkie nagrane relacje (blisko 1100 nagrań) dostępne są w czytelni Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, gdzie można ich wysłuchać w całości.

Wrzesień 2008, Biała k. Czortkowa.

Przed domem rozmówczyni Marii Witwickiej.

Fot. Dominik Czapigo

Dziękujemy wszystkim nagranym osobom – bez nich ta strona nigdy by nie powstała. Świat, który zapamiętali nasi rozmówcy nieodwracalnie należy już do przeszłości. Oni zaś pozostali jego ostatnimi świadkami. Zapisując ich wspomnienia chcieliśmy ocalić tę pamięć dla przyszłych pokoleń.

realizatorzy

nagrywali relacje

Maciej Boral

Magdalena Bożyk

Michał Bronowicki

Maria Buczyło

Dominik Czapigo

Anna Czyżewska

Magdalena Derezińska-Osiecka

Piotr Filipkowski

Jakub Gałęziowski

Tomasz Gleb

Michał Górski

Stefan Hejnowicz

Ignacy Jóźwiak

Artur Jóźwik

Grzegorz Kaczorowski

Katarzyna Kaczyńska

Adam Kaczyński

Łukasz Kamiński

Sergiusz Kazimierczuk

Anna Kindziuk

Agnieszka Knyt

Joanna Komperda

Agnieszka Kozłowska

Magdalena Kwiecińska

Anna Maciąg

Katarzyna Madoń-Mitzner

Michał Maleszka

Maciej Melon

Agnieszka Nowakowska

Hanna Nowicka

Jakub Osiecki

Michał Osypowicz

Jarosław Pałka

Anna Piłat

Konrad Pruszyński

Marcin Sanetra

Mateusz Sidor

Robert Sobol

Magdalena Stopa

Zofia Stopa

Alina Szamruchiewicz

Joanna Urbanek

Ewa Wołkanowska

Anna Wylegała

Karolina Żłobecka

zaangażowani w przygotowanie strony

Hanna Antos

Sławomir Cebula

Dominik Czapigo

Mateusz Czapigo

Aneta Dylewska

Maciej Kamiński

Adriana Kapała

Agnieszka Kozłowska

Tomasz Kubaczyk

Karolina Anna Kuta

Maciej Melon

Dorota Pazio-Wlazłowska

Robert Radecki

Anna Richter

Tomasz Szwąder

Magda Szymańska

Elena Śliwińska

Anna Wylegała

inwentarz kolekcji