Portret Stanisław Poźniak
Urodził się w II połowie lat 30. w okolicach Wilna. Przed wojną ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej - pełnił funkcję łącznika. Po wojnie opuścił rodzinną wieś i zamieszkał w Wilnie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_3299
data nagrania: 23.06.2013
długość nagrania: 00:26:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Górski Krzysztof Adam
Poźniak Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_Pozniak_Stanislaw_3299
Początek wojny i wkroczenie Rosjan do domu; oskarżenie o kułactwo; próba spalenia domu i szczęśliwe uniknięcie represji;

[00:05:00, 01]
Represje wobec Polaków po zajęciu Wilna; szykany z powodu bycia Polakiem; rozpoczęcie nauki w szkole (przed wybuchem wojny); kołchozy po wojnie; aresztowanie Stanisława Późniaka przez NKWD w 1949 roku;

[00:10:00, 01]
Wyjazd wraz z rodziną do Wilna (odmowa wstąpienia do kołchozu przez rodziców); ukrywanie się (strach przed deportacją); działalność w 3 Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej;

[00:15:00, 01]
Działalność konspiracyjna (jako łącznik); wyjazd do Wilna po zakończeniu wojny; odgruzowywanie zbombardowanego miasta; stosunki polsko-litewskie (niechęć do Polaków);

[00:20:00, 01]
Wspomnienie rodziców; refleksja na temat poczucia tożsamości narodowej i tęsknoty za Polską; wkroczenie Niemców w 1941 roku;

[00:25:00, 01]
Wycofywanie się Rosjan i wkraczanie Niemców.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl