Urodził się 1 stycznia 1938 w Wilnie. Jego ojciec – Jan Piątek należał do Armii Krajowej, brał udział w operacji „Ostra brama”, po wojnie został aresztowany i zesłany na 10 lat na Syberię. Wiesław Piątek wraz z matką okupację spędził w Wilnie, czasowo ukrywając się w okolicznych wsiach. W latach 50. ukończył Politechnikę. Przez wiele lat pracował jako inżynier-konstruktor w zakładach przemysłowych, pełniąc funkcje kierownicze i dyrektorskie. Na emeryturę przeszedł w 1992 roku. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_3298
data nagrania: 08.08.2013
długość nagrania: 01:23:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Piątek Wiesław
Górski Krzysztof Adam
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_3298_Piatek_Wiesław_01
Służba ojca Wiesława Piątka – Jana Piątką w Wojsku Polskim; bombardowania Wilna w 1941 roku; handel żywnością w czasie wojny;

[00:05:00, 01]
Wspomnienie roznoszenia ulotek konspiracyjnych wraz z matką; topografia Wilna i odwiedzanie kryjówek konspiracyjnych;

[00:10:00, 01]
Udział ojca Wiesława Piątka w kampanii wrześniowej; praca ojca na okręcie; działalność w konspiracji i ukrywanie ulotek przez ojca;

[00:15:00, 01]
Donos na rodzinę Piątków; rewizja w domu – poszukiwanie ulotek; opuszczenie domu wraz z matką (po rewizji);;

[00:20:00, 01]
Nocleg u dziadka i opuszczenie Wilna; spotkanie z ojcem w okolicach wsi Nowosady; nauka w szkole (w języku rosyjskim); studia na politechnice;

[00:25:00, 01]
Refleksja o działalności ojca Wiesława Piątka w AK i operacji Ostra brama; aresztowanie ojca i zesłanie; opowieść o losach ojca na zesłaniu (korespondencja);

[00:30:00, 01]
Ocena warunku na zesłaniu (przytoczona opowieść ojca); ukończenie studiów i podjęcie pracy;

[00:35:00, 01]
Założenie Związku Polaków i pełnienie roli prezesa (koniec lat 70.); działalność w stowarzyszeniu skupiającym inżynierów;

[00:40:00, 01]
Działalność w Związku Polaków – dbanie o groby żołnierzy AK;


[00:00:00] AHM_PnW_3298_Piatek_Wieslaw
Czołgi niemieckie w Wilnie – walki o miasto; granaty;

[00:05:00, 02]
Praca dziadka Wiesława Piątka jako dorożkarz; represje stosowane w czasie wojny (za udział w konspiracji); refleksja na temat zachowania zwykłych żołnierzy;

[00:10:00, 02]
Działalność partyzancki sowieckiej, polskiej, łotewskiej; wspomnienie Żydów noszących na plecach Gwiazdy Dawida; wspomnienie członków rodziny (dziadkowie, matka);

[00:15:00, 02]
Wstąpienie wuja do Armii Berlinga; losy wujka; medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla członków rodziny;

[00:20:00, 02]
Refleksja na temat Litwinów – stosunki narodowościowe; refleksja na temat Serbów i Albańczyków;

[00:25:00, 02]
Podjęcie pracy zawodowej przez Wiesława Piątak; nauka zawodu tokarza; ukończenie studiów i praca jako inżynier-konstruktor; narodowość a pełnienie funkcji kierowniczych;

[00:30:00, 02]
Zmiana pracy ze względu na odsuwanie Polaków i Rosjan od wyższych stanowisk; zakończenie pracy i przejście na emeryturę;

[00:35:00, 02]
Refleksja na temat prawa i działalności sądów.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl