Portret Alfons Rodziewicz
Urodził się 10 listopada 1925 w Żyrmunach pod Lidą. Alfons Rodziewicz ukończył przed wojną pięć klas polskiej szkoły. Urodził się w rodzinie z wojskowymi tradycjami. Stryj był oficerem w Legionach Piłsudskiego, w okresie międzywojennym dostał z tego tytułu nadział ziemi. Drugi stryj również był żołnierzem, a później osadnikiem na dawnych Kresach. Ojciec Alfonsa Rodziewicza – Jan Rodziewicz był rusznikarzem. Pracował w Cytadeli Warszawskiej. Podczas kampanii wrześniowej dostał się do niewoli w okolicach Radomia. W obozie jenieckim podpisał listę białoruską i dzięki temu został wypuszczony z obozu. Dotarł na Białoruś. Pracował jako ślusarz w młynie, a później na kolei. Alfons Rodziewicz po wybuchu wojny sowiecko–niemieckiej pracował na kolei jako dróżnik. W 1942 roku złożył przysięgę i został członkiem polskiego podziemia zbrojnego. Był łącznikiem. Następnie wstąpił do oddziału AK „Krysia”, gdzie został włączony do 5 kompanii „Antonii”, 2 batalionu. Pełnił tam obowiązki wywiadowcy. Brał udział w rozbiciu oddziałów niemieckich w Bastunach i nieudanym ataku na Woronowo, podczas którego zginęło ośmiu AK-owców. Następnie w trakcie operacji „Ostra Brama” jego oddział dotarł do Turgieli i nie brał bezpośredniego udziału w działaniach wojennych. Po odbiciu Wilna z rąk niemieckich jego oddział ruszył do Jaszun, a następnie do Solecznik, gdzie dostał polecenie rozformowania. W okolicach Lidy Alfons Rodziewicz wraz z kilkoma ludźmi ze swojego oddziału został zaatakowany przez radziecką partyzantkę. Został ranny i trafił do sowieckiego szpitala. Po ucieczce ze szpitala przez dwa lata ukrywał się przed radziecką administracją, w końcu próbował zdać do szkoły rzemieślniczej. Nie został przyjęty. Następnie rozpoczął pracę jako robotnik przy budowie dróg. Przepracował w ten sposób siedem lat. Następnie zatrudnił się w fabryce konserw w Lidzie, a później w fabryce samochodów gdzie pracował jako ślusarz. W latach 90. brał udział w reaktywacji polskiego życia społecznego – w Związku Polaków na Białorusi. Był prezesem koła AK-owców w lidzkim Związku Polaków na Białorusi. Zmarł w 2020 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2602
data nagrania: 29.09.2011
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Rodziewicz Alfons
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia rodzinne (praca ojca, historia stryjów, kampania wrześniowa); 0001 ok. 1 min

Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej (praca na kolei); 0001 ok. 2 min

II wojna światowa (polskie podziemie zbrojne); 0001 ok. 3 min

Okres wojny (opis akcji partyzanckiej, opis rozmieszczenia sił AK wokół Lidy); 0001 ok. 6 min

Okres wojny (porzucenie pracy na kolei, wstąpienie do AK); 0001 ok. 8 min

Partyzantka sowiecka (opis działań sowietów); 0001 ok. 10 min

Polskie podziemie zbrojne (działania oddziału AK „Krysia”, walki z Niemcami); 0001 ok. 12 min

Polskie podziemie zbrojne (przygotowania do operacji „Ostra Brama”); 0001 ok. 16 min

Polskie podziemie zbrojne (rozformowanie oddziały, potyczka z sowietami); 0001 ok. 21 min

Wspomnienia z lat 90 (spotkania ze środowiskiem AK – owców w Polsce); 0001 ok. 24 min

Wspomnienia powojenne (ukrywanie się przed sowiecką administracją, próba ułożenia sobie życia); 0001 ok. 26 min

Wspomnienia rodzinne (historia rodziców); 0002 ok. 1 min

Okres powojenny (praca w organizacji kombatantów AK-owców); 0002 ok. 2 min

Codzienność powojenna (życie rodzinne, rodzina – dzieci, wnukowie); 0002 ok. 4 min

Okres przedwojenny (szkoła, codzienność w miasteczku Żyrmuny); 0002 ok. 9 min

Okres powojenny (praca społeczna w środowisku AK-owców w Lidzie, wyjazdy do Polski); 0002 ok. 14 min

II wojna światowa (partyzantka sowiecka, zbrodnie sowieckie); 0002 ok. 21 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl