Portret Halina Papowa
Urodziła się 31 marca 1945 w Aktiubińsku w Kazachstanie. Jej mama Zofia z domu Kurian urodziła się w we wsi Igolniki koło Nowogródka. Dziadek Haliny Popowej ze strony mamy - Paweł Kurian był tam wójtem. W grudniu 1939 roku dziadek został wywieziony do Workuty. W 1940 roku babcia Maria Kurian z córką (matką Haliny Papowej) i synem zostali wywiezieni do Aktiubińska w Kazachstanie. Babcia pracowała w kołchozie przy krowach, mama przy koniach. Na zesłaniu mama Haliny Papowej wyszła za mąż za Mołdawianina (jego rodzina została rozstrzelana w Mołdawii) i tam urodziła się Halina Papowa oraz jej brat – Mieczysław. W 1948 roku rodzina wróciła z zesłania do Igolnik. Później rodzice przenieśli się do Nowogródka. Dziadek z Armią Andersa wydostał się z zesłania na Workucie, walczył pod Monte Casino. Po wojnie dziadek i babcia oraz ich syn zamieszkali na terenie dzisiejszej Polski. Wrócili jednak z powrotem do Igolnik w 1966 roku. Halina Popowa studiowała ekonomię w Mińsku. Po studiach wyjechała do Taszkientu, gdzie wyszła za mąż za Rosjanina. Przez kilka lat mieszkała w Rosji.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2543
data nagrania: 28.09.2011
długość nagrania: 01:00:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Stopa Magdalena
Papowa Halina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedstawienie członków rodziny i informacji kto i kiedy został zesłany; 001 ok.1 min

Wspomnienie o dziadku Pawle Kurjan zesłanym do Workuty i babci Marii Kurjan, zesłanej do Aktiubińska w Kazachstanie; 001 ok. 2 min

Przyczyny zaniechania wyjazdu przez rodziców do Polski, wyjazd dziadków; 001 ok. 7 min

Przyczyny powrotu dziadka i babci z Polski do Igolnik w 1966 roku; 001 ok. 8 min

Przyczyny zaniechania wyjazdu przez rodziców do Polski; 001 ok. 10 min

Praca zawodowa ojca – był dyrektorem szkoły w Nowogródku; 001 ok. 10 min

Realia życia codziennego na zesłaniu; 001 ok. 12 min

Przyczyny słabej znajomości języka polskiego; 001 ok. 15 min

Budowa domu przez dziadka w Igolnikach; 001 ok. 15 min

Budowa domu przez ojca w Nowogródku; 001 ok. 19 min

Nauka w szkole i na studiach, praca w fabryce; 001 ok. 20 min

Lata spędzone w Taszkiencie; 001 ok. 21 min

Śmierć mamy; 001 ok. 23 min

Opowieść o dzieciach i wnukach, o pracy rodziców, o wychowaniu; 001 ok. 25 min

Płacz nad losem rodziców, dziadków i innych zesłańców; 001 ok. 25 min

Wspomnienia o dziadku ze strony mamy, jego życiu w Igolnikach przed wybuchem wojny; 002 ok. 1 min

Życie dziadka na zesłaniu w Workucie, umiejętności które pomogły mu przeżyć; 002 ok. 3 min

Wspomnienia dziadka spod Monte Cassino; 002 ok. 5 min

Życie dziadków po wyjeździe do Polski po zakończeniu wojny; 002 ok. 6 min

Realia życia codziennego na zesłaniu; 002 ok. 9 min

Wyjazdy do Polski, do uzdrowiska i na Marsz Sybiraków w Białymstoku; 002 ok. 11 min

Nauka języka polskiego dzieci i wnuków; 002 ok. 14 min

Wyjazdy do Polski, do Częstochowy, Wrocławia, Konstancina pod Warszawą; 002 ok. 16 min

Realia życia codziennego na zesłaniu; 002 ok. 17 min

Relacje z prawosławnym mężem, ślub zawarty po kryjomu w domu; 002 ok. 22 min

Życie religijne w dzisiejszych czasach; 002 ok. 24 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl