Urodziła się 26 października 1949 we wsi Gierwieniki, w obwodzie grodzieńskim Białoruskiej SRR.. Po zakończeniu II wojny światowej część rodziny Heleny Giebień wyjechała do Polski. Jej dziadkowie i rodzice pozostali w rodzinnych stronach, na 40-hektarowym gospodarstwie rolnym. W 1951 roku dziadek Heleny Giebień został oskarżony o niepłacenie podatków (był uważany za kułaka), aresztowany i osadzony w więzieniu w Lidzie. Wkrótce aresztowany został ojciec Heleny Giebień – Antoni Mickiewicz. Otrzymał wyrok 25 lat pracy w kopalniach rudy w Kazachstanie. Po ucieczce z łagru przez jakiś czas ukrywał się u swojej matki. Następnie wyjechał do Polski, a stamtąd przez granicę z Czechosłowacją próbował przedostać się na Zachód. Nigdy więcej nie skontaktował się z rodziną. Jego losy są nieznane. W 1952 roku Helena Giebień z babcią i matką również zostały deportowane do Kazachstanu. Z zesłania wróciły po śmierci Stalina w 1953 roku. W 1969 roku Helena Giebeń ukończyła technikum medyczne w Lidzie i zdobyła zawód felczera. Została skierowana do pracy w szkole w Woronowie. Przez 26 lat pracowała jako pielęgniarka w szkole. W 1970 roku wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2542
data nagrania: 30.09.2011
długość nagrania: 01:31:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Stopa Magdalena
Giebeń Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia dotyczące dziadka, jego aresztowania i śmierci w więzieniu w latach 50. (aresztowany za rzekome niepłacenie podatków, uznany za kułaka); 001 ok. 1 min

Aresztowanie ojca, wyrok 25 lat w kopalniach rudy w Kazachstanie; 001 ok. 2 min

Zesłanie w 1952 roku babci, mamy i Heleny Giebeń – wówczas małej dziewczynki – do Kazachstanu; 001 ok. 3 min

Opis miesięcznego transportu; 001 ok. 4 min

Opis klimatu, pejzażu, stepowych tulipanów; 001 ok. 6 min

Życie codzienne, warunki mieszkaniowe, zabawy dzieci, choroby; 001 ok. 9 min

Praca matki Heleny Giebień na fermie świń (uznanie jej pracy przez Sowietów); 001 ok. 30 min

Powrót rodziny w rodzinne strony na Białorusi po śmierci Stalina; 001 ok. 12 min

Nauka w szkole, problemy językowe, trudne relacje z nauczycielami; 001 ok. 14 min

Zesłanie matki Heleny Giebień do Archangielska w 1947 roku, ciężka praca przy wyrąbie lasu; 001 ok. 15 min

Życie Heleny Gibień w Lidzie (studia, małżeństwo, dwoje dzieci, wnuki); 001 ok. 19 min

Koło Sybiraków założone w Lidzie w 1994 roku; 001 ok. 20 min

Budowa Domu Polskiego w Lidzie; 001 ok. 23 min

Wyjazdy zespołu Sybirak do Polski na występy; 001 ok. 23 min

Wyjazdy członków Koła Sybiraków z Lidy do Polski; 001 ok. 25 min


Pytania:
Wspomnienie o ojcu, który uciekł z zesłania w Kazachstanie; ukrywanie się ojca w kryjówce pod podłogą; 002 ok. 1 min

Opis kryjówki w piwnicy, w której ukrywał się ojciec po ucieczce z zesłania; 002 ok. 1 min

Pomoc brata ojca w ucieczce do Polski, kryjówka pod Szczecinem u siostry ojca, ucieczka przez góry, przez granicę z Czechosłowacją; 002 ok. 7 min

Poszukiwania zaginionego ojca; 002 ok. 11 min

Dalsze losy Heleny Gibeń w latach 60. i 70. (nauka w szkole, studia, praca felczera w Woronowie, małżeństwo, dzieci); 002 ok. 16 min

Zesłanie do Kazachstanu, życie codzienne, opis ziemianki w której mieszkała rodzina; 003 ok. 1 min

Opis codzienności na zesłaniu, potraw, pogody, innych nacji; 003 ok. 4 min

Święta Bożego Narodzenia na zesłaniu; 003 ok. 9 min

Pierwszy wyjazd do Polski w latach 70., „Halka” w Teatrze Wielkim w Warszawie; 003 ok. 20 min

Przemycanie broni podczas okupacji niemieckiej; 003 ok. 21 min

Wyjazd rodziny do Polski po wojnie; 003 ok. 31 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl