Urodziła się 19 marca 1921 w Kołomyi. Ojciec był z zawodu budowlańcem (od 1940 roku pracował jako kierownik budowy w Rumunii), matka opiekowała się domem. Józefa Patkowska uczyła się w szkole powszechnej im. Marii Konopnickiej w Kołomyi. W 1932 roku ze względu na problemy zdrowotne matki przerwała naukę szkolną. Z czasem ukończyła szkołę krawiecką. Po wojnie pracowała jako szwaczka w fabryce. Miała czworo dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2500
data nagrania: 23.07.2011
długość nagrania: 01:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kołomyja
autor nagrania: Pałka Jarosław
Patkowska Józefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2500_Patkowska_Jozefa_01
Dom rodzinny, pochodzenie rodziców; praca ojca w Rumunii;

[00:05:00, 01]
Losy rodzeństwa i pozostałych członków rodziny Józefy Patkowskiej;

[00:00:00] AHM_PnW_2500_Patkowska_Jozefa_02
Pochodzenie rodziców Józefy Patkowskiej; wyjazd rodziny Dobraszków do Wrocławia; ślub rodziców;

[00:05:00, 02]
Dom rodzinny, w którym wychowywała się Józefa Patkowska; wspomnienie wybuchu elektrowni w Czarnobylu;

[00:10:00, 02]
Pomoc matce w gospodarstwie; życie szkolne przed wojną, szkoła powszechna im. Marii Konopnickiej w Kołomyi;

[00:15:00, 02]
Targ miejski w Kołomyi, handel uliczny; kościół w Kołomyi, śpiewanie w chórze;

[00:20:00, 02]
Ukraińskie pochodzenie ojca; wyjazd ojca Józefy Patkowskiej po wojnie zagranicę;

[00:25:00, 02]
Nauka szkolna; kołomyjscy Żydzi; getto w Kołomyi;

[00:00:00] AHM_PnW_2500_Patkowska_Jozefa_03
Kino „Mars” w Kołomyi; Kołomyja przed II wojną światową – wygląd miasta; poznanie męża;

[00:05:00, 03]
Praca krawcowej po wojnie;

[00:10:00, 03]
II wojna światowa: wkroczenie Włochów, a następnie wojsk niemieckich, okupacja niemiecka; eksterminacja ludności żydowskiej;

[00:15:00, 03]
Banderowcy, partyzantka; życie codzienne podczas okupacji niemieckiej;

[00:20:00, 03]
Praca szwaczki w fabryce; wyjazdy do Polski w latach 70. i 80.; uczenie dzieci w domu języka polskiego;

[00:25:00, 03]
Zamknięcie kościoła po wojnie; chrzczenie dzieci w kaplicy cmentarnej;

[00:30:00, 03]
Cmentarz polski w Kołomyi;

[00:35:00, 03]
Życie codzienne w Kołomyi po II wojnie światowej, Komsomoł;

[00:40:00, 03]
Stosunki między Polakami, Ukraińcami i Żydami; zmiany w Kołomyi po wojnie; wyjazdy Polaków z Kołomyi po wojnie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl