Urodziła się w 1922 roku w Bohorodczanach. Jej matka była z pochodzenia Polką, ojciec Ukraińcem. Ukończyła 8 klas szkoły podstawowej. Pomagała rodzicom w gospodarstwie, a także przy szyciu kożuchów, co było głównym źródłem utrzymania rodziny. Po wojnie przez jakiś czas pracowała w szpitalnej kuchni. Urodziła jednego syna

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2499
data nagrania: 25.07.2011
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Bohorodczany
autor nagrania: Pałka Jarosław
Pasławska Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2499_Paslawska_Stefania_01
Dom rodzinny, rodzice, dzieciństwo w Bohorodczanach;

[00:05:00, 01]
Odwiedziny rodziny z Warszawy; zamknięcie kościoła przez władze sowieckie;

[00:10:00, 01]
Opis domu w Bohorodczanach; struktura ludnościowa; Żydzi w Bohorodczanach przed wojną;

[00:15:00, 01]
Praca rodziców w domu przy wyszywaniu kożuchów;

[00:20:00, 01]
Opis domu, warunki życia; dziadkowie;

[00:25:00, 01]
Tradycje religijne, obchody świąt;

[00:30:00, 01]
Nauka szkolna; ukończenie 8 klas;

[00:35:00, 01]
Nauczyciele, codzienność w szkole, lekcje;

[00:40:00, 01]
Początek wojny; wejście Sowietów;

[00:00:00] AHM_PnW_2499_Paslawska_Stefania_02
Pomoc rodzicom przy szyciu kożuchów w domu;

[00:05:00, 02]
Banderowcy, partyzantka w Bohorodczanach;

[00:10:00, 02]
Śmierć babci Stefanii Pasławskiej;

[00:00:00] AHM_PnW_2499_Paslawska_Stefania_03
Praca Stefanii Pasławskiej w kuchni szpitalnej;

[00:05:00, 03]
Opowieść o synu Stefanii Pasławskiej, jego problemy ze zdrowiem i przedwczesna śmierć;

[00:10:00, 03]
Wizyty rodziny z Polski; polskie modlitwy, stary modlitewnik z 1909 roku należący do babki Stefanii Pasławskiej;

[00:15:00, 03]
Bohorodczany przed wojną; dzieciństwo, czas wolny, zabawy;

[00:20:00, 03]
Życie zawodowe braci Stefanii Pasławskiej.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl