Portret Jadwiga Uss
Urodziła się 25 kwietnia 1937 w Kniazikowcach na Grodzieńszczyźnie w rodzinie polskiej. Babka ze strony ojca przebywała na emigracji zarobkowej w Stanach Zjednoczonych. Ojciec, wychowywany przez swoją babkę, w rodzinie prawosławnej, przeszedł na katolicyzm. Pracował jako stolarz. Matka Jadwigi Uss pochodziła z rodziny katolickiej, była gospodynią domową. W 1948 roku spłonął ich dom, przez co stracili cały dobytek. Jadwiga Uss po ukończeniu ośmiu klas szkoły białoruskiej podjęła pracę. W wieku 21 lat wyszła za mąż. W 1980 roku przeprowadziła się wraz z rodziną z Kniazikowców do Ogrodnik koło Lidy. Wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2491
data nagrania: 30.09.2011
długość nagrania: 00:33:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Komperda Joanna
Uss Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Korzenie rodzinne (emigracja zarobkowa matki ojca do Ameryki, wychowanie ojca przez babkę, pochodzenie matki z katolickiej rodziny, przejście na katolicyzm przez ojca, 5 rodzeństwa rozmówczyni, wspomnienie z wojny – nieudana próba rozstrzelania jej rodziny przez Niemców); 001 1 min

Dom rodzinny (ojciec - stolarz, matka - gospodyni, utrata domu w pożarze w 1948, język); 001 ok. 9 min

Pieśni polskie („Kiedy ranne wstają zorze”, „Kto się w opiekę odda Panu swemu”); 001 ok. 11 min

Dzieciństwo (8 klas szkoły białoruskiej, umiejętność czytania po polsku, święta: wigilia i pasterka); 001 ok. 15 min

Praca i rodzina (podjęcie pracy zaraz po 8 klasie, ślub w wieku 21 lat, ok. 2007 roku pielgrzymka po sanktuariach polskich); 001 ok. 20 min

Życie w powojennej Białorusi (kwestia ekspatriacji, życie w ZSRR znośne dzięki wierze w Boga i pracy, życie religijne – wyjazdy do innych kościołów); 001 ok. 25 min

Obecne życie (przynależność do zakonu świeckiego franciszkanów, opinia o Łukaszence jako dobrym człowieku i gospodarzu, który pochodzi z biedy) 001 ok. 30 min