Portret Ewa Pukar
Urodziła się 2 marca 1946 w miejscowości Pacieluńce, koło Woronowa, na terenie obecnej Białorusi, w rodzinie polskiej, jako jedno z bliźniąt. Ojciec urodził się na terenie ówczesnej Litwy, w miejscowości Podworze. Przed wojną dzierżawił 7 ha ziemi, wojnę spędził razem z żoną w miejscowości Pacieluńce. Podczas powojennych przesiedleń, mimo wyjazdu do Polski dwóch braci z rodzinami, zdecydował się na pozostanie. Podczas kolektywizacji sprzedał ziemię i dom, a następnie w 1952 roku przeprowadził się z rodziną do Lidy. Kupił tu dom i zatrudnił się jako stróż w szkole. Ewa Pukar ukończyła 10 klas szkoły rosyjskiej. W 1969 roku wyszła za mąż, początkowo zamieszkała z mężem u jego rodziców, a po 12 latach otrzymali własne mieszkanie. Pracowała przez 12 lat w fabryce obuwia (przedwojenna żydowska fabryka u Ardela), następnie w zakładzie optycznym.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2487
data nagrania: 28.09.2011
długość nagrania: 00:46:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Komperda Joanna
Pukar Ewa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Korzenie rodzinne (rodzina ojca i matki, ucieczka rodziców przed pracą w kołchozie, siedmioro rodzeństwa, ukończenie 10 klas szkoły); 001 ok. 1 min

Życie w Pacieluńcach po 1946 roku (arendowanie przez ojca 7 ha ziemi, bieda, praca na gospodarce, zabawy dziecięce, język polski w domu, język białoruski w szkole, święta, Pacieluńce – wioska w całości polska); 001 ok. 4 min

Życie w Lidzie po 1952 roku (życie religijne, kwestia ekspatriacji, sprzedaż majątku przed kolektywizacją, edukacja w szkole, żałoba po śmierci Stalina, praca ojca); 001 ok. 22 min

Rodzina (zamążpójście w 1969 roku, oczekiwanie na mieszkanie przez 12 lat, wizyta w Polsce u krewnych, reglamentacja żywności, hodowanie własnych zwierząt); 001 ok. 33 min

Obecne życie na Białorusi (życie dobre, ale ubogie, drożyzna); 001 ok. 42 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl