Urodziła się 2 lipca 1936 we wsi Pokumrze koło Nowych Święcian, córka Sylwestra Karwackiego i Izabeli. Rodzice prowadzili małe, 8-hektarowe gospodarstwo. W rodzinie były jeszcze 3 córki i syn. Ojciec w czasie wojny ukrywał żydowską rodzinę Zaków, a także wspomagał ich materialnie. Po wojnie Weronika Łazarenko odwiedziła tę rodzinę już w Izraelu. Ukończyła 4 klasy szkoły polskiej, później krótko litewską, rosyjską i znów litewską, w 1954 studia nauczycielskie, pracowała przez 38 lat w zawodzie. Później ukończyła w Mińsku nauczycielskie studia matematyczne. Była nauczycielką w wielu szkołach, od 1968 do emerytury w 1992 w Nowych Święcianach. Wyszła za mąż w 1966, urodziła dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2474
data nagrania: 17.07.2011
długość nagrania: 00:35:00
kraj: Litwa
miejscowość: Nowe Święciany (Švenčionėliai)
autor nagrania: Melon Maciej
Łazarenko Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2474_ Łazarenko_Weronika_01
Przedstawienie się rozmówczyni; rozstrzeliwania niemieckie; wypędzenie rodziny z powodu budowy okopów; położenie domu; początek nauki w szkole 1944; rozstrzelanie polskich księży z Nowych Święcian przez Litwinów;

[00:05:00, 01]
Msze po litewsku i modlitwy po polsku; budowa nowego kościoła; rodzice i rodzeństwo rozmówczyni; rekwizycje okupanta;

[00:10:00, 01]
Ukrywanie i pomaganie rodzinie żydowskiej Zak przez ojca; słowa umierającego Żyda ukrywanego przez ojca; skład rodziny Zak; życie dzieci Zaków w Izraelu; wizyta rozmówczyni w Izraelu; ukrywany brat Zaka;

[00:15:00, 01]
Wizyta Niemców z zalotami do sióstr; walki o Nowe Święciany; rabunki litewskich partyzantów; zamążpójście siostry przyczyną niewyjechania po wojnie; wizyty w Polsce;

[00:20:00, 01]
Miejsca odwiedzane w Polsce; handlowanie towarem w Polsce dla zarobku; nauka szkolna rozmówczyni; płacz dzieci po śmierci Stalina; studia i początek pracy jako nauczycielka; studia uzupełniające w Mińsku;

[00:25:00, 01]
Założenie rodziny; studia zaoczne i przejście na emeryturę;

[00:00:00] AHM_PnW_Lazarenko_Weronika_2474_02
Zakaz członkostwa w Komsomole od ojca; zaprzestanie chodzenia do kościoła z powodu strachu; budowa domu; mąż-śmierć i zawód; powojenny skład narodowościowy Nowych Święcian; dawne zabawy taneczne;

[00:05:00, 02]
Zamążpójście rozmówczyni; obrzucanie księdza kamieniami za modlitwy po polsku; współczesne msze po polsku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl