Urodziła się w 1933 roku w Święcianach. Miała trójkę rodzeństwa. Matka zajmowała się domem, ojciec pracował jako stróż. W czasie II wojny światowej ojciec został zabrany na roboty przymusowe do Niemiec, wrócił do domu w 1946 roku. Ludwika Rymsza po wojnie pracowała jako sekretarka. Wyszła za mąż w 1951 roku, urodziła dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2445
data nagrania: 16.07.2011
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Maciąg Anna
Rymsza Ludwika
Streszczenie relacji

Rodzice i rodzeństwo, codzienność w Święcianach przed 1939 rokiem; okupacja Niemiecka w Święcianach; Litwini w Święcianach i ich działalność w czasie wojny; Sowieci w Święcianach; szkoła polska i rosyjska w Święcianach; wywózka ojca na roboty do Niemiec; Żydzi w Święcianach; partyzantka polska i sowiecka w okolicach Święcian w czasie wojny; praca po wojnie w Święcanach, kontakty z Polakami i Związkiem polaków na Litwie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl