Urodził się 1 stycznia 1928 w miejscowości Ściepieniewo w woj. wileńskim II RP (obecnie Białoruś). Rodzice, Jan Rodziewicz i Pawlina (Janina?) z d. Malinowska, utrzymywali się z połowu i sprzedaży ryb z pobliskiego jeziora Narocz. Od 1935 roku uczęszczał do polskiej szkoły podstawowej, a po wybuchu wojny kontynuował naukę w szkole białoruskiej. Przez 3 lata odbywał służbę wojskową na Kamczatce. Po powrocie z wojska rozpoczął pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie przepracował 32 lata. Poznał tam, pochodzącą z Wrocławia, Jadwigę z d. Kiszkiel, z którą ożenił się w 1957 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2444
data nagrania: 18.07.2011
długość nagrania: 02:51:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Maciąg Anna
Rodziewicz Mieczysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2444_Rodziewicz_Mieczyslaw_02
Dzieciństwo, rodzice i rodzeństwo; życie w Naroczy przed II wojną światową;

[00:10:00, 02]
Nauka w szkole białoruskiej;

[00:15:00, 02]
Początek II wojny światowej; okupacja niemiecka;

[00:25:00, 02]
Partyzantka sowiecka i polska w Naroczy;

[00:30:00, 02]
Ludność żydowska w okolicach Naroczy;

[00:00:00] AHM_PnW_2444_Rodziewicz_Mieczyslaw_03
Partyzantka sowiecka;

[00:05:00, 03]
Podróż i służba wojskowa na Kamczatce;

[00:10:00, 03]
Podróż powrotna z Kamczatki - przejazd pociągiem do Władywostoku;

[00:15:00, 03]
Codzienność podczas służby wojskowej na Kamczatce; warunki życia w jednostce wojskowej;

[00:30:00, 03]
Erupcje wulkanu Kluczewska Sopka na Kamczatce;

[00:00:00] AHM_PnW_2444_Rodziewicz_Mieczyslaw_04
Droga powrotna z Kamczatki, podróż okrętem;

[00:05:00, 04]
Warunki bytowe podczas służby wojskowej na Kamczatce;

[00:10:00, 04]
Zwolnienie z wojska;

[00:15:00, 04]
Spożywanie alkoholu przez żołnierzy;

[00:20:00, 04]
Wypadek na jeziorze Narocz, zatonięcie samochodu;

[00:30:00, 04]
Podróż powrotna z Kamczatki, stacja w Nowosybirsku;

[00:35:00, 04]
Przejazd przez Miczuryńsk;

[00:00:00] AHM_PnW_2444_Rodziewicz_Mieczyslaw_05
Służba wojskowa na Kamczatce;

[00:10:00, 05]
Powrót do Naroczy;

[00:15:00, 05]
Praca w szpitalu w oddziale ratunkowym;

[00:20:00, 05]
Poznanie żony, zamieszkanie w Święcianach w 1955 roku;

[00:25:00, 05]
Stosunki między Polakami i Litwinami;

[00:00:00] AHM_PnW_2444_Rodziewicz_Mieczyslaw_06
Historia wuja z Ameryki;

[00:05:00, 06]
Losy dzieci, wnuków; wyjazdy do Polski po ’90 roku;

[00:10:00, 06]
Rodzina Jadwigi Kiszkiel, żony Mieczysława Rodziewicza z Wrocławia;

[00:15:00, 06]
Tradycje, obchody świąt przed wojną; harcerstwo w Naroczy;

[00:20:00, 06]
Reakcje na śmierć Józefa Piłsudskiego;

[00:25:00, 06]
Przegląd fotografii;

[00:30:00, 06]
Prezentacja drzewa genealogicznego rodziny Rodziewiczów.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl