Urodził się 16 maja 1930 w Turmontach. Rodzice byli Polakami. Uprawiali gospodarstwo rolne. Bronisław Łotoczko ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Po zakończeniu II wojny światowej przez 2 lata był brygadierem w kołchozie. Następnie ukończył w Dyneburgu kurs szofera i od 1952 roku pracował w kołchozie jako kierowca. W 1954 roku wziął ślub. Miał dwóch synów i córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2443
data nagrania: 14.07.2011
długość nagrania: 01:05:00
kraj: Litwa
miejscowość: Turmonty (Turmantas)
autor nagrania: Maciąg Anna
Łotoczko Bronisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2443_Lotoczko_Bronislaw_02
Pochodzenie rodziców, dzieciństwo, dom rodzinny;

[00:05:00, 02]
Nauka w szkole przed wojną; wybuch wojny;

[00:10:00, 02]
Pochodzenie rodziców; wywózki na Sybir; powroty rodzin do Polski po zakończeniu wojny;

[00:15:00, 02]
Praca rodziców w kołchozie; ludność żydowska w Jeziorosach; poznanie żony;

[00:20:00, 02]
Pieczenie chleba; wygnanie z kołchozu, rozpoczęcie kursu szofera; stosunki między Polakami i Litwinami;

[00:25:00, 02]
Litwa po 1990 roku; życie religijne, kościół polski; losy dzieci Bronisława Lotoczko, wnuki;

[00:30:00, 02]
Współpraca ze Związkiem Polaków na Litwie; wyjazd rodziny do Polski po 1947 roku;

[00:35:00, 02]
Życie codziennie po 1990 roku, przejście na emeryturę; obecne stosunki między Polakami, Rosjanami i Litwinami we wsi Turmonty;

[00:40:00, 02]
Formy spędzania wolnego czasu przed wojną; obchody świąt narodowych;

[00:00:00] AHM_PnW_2443_Lotoczko_Bronislaw_03
Przodkowie rodziców; warunki życiowe po II wojnie światowej, praca w kołchozie do 1965 roku;

[00:05:00, 03]
Rodzina ze strony matki Bronisława Łotoczko;

[00:10:00, 03]
Tożsamość narodowa, stosunek do polskości, obecne stosunki między Polakami, Rosjanami i Litwinami we wsi Turmonty;

[00:15:00, 03]
Życie religijne, sytuacja kościoła polskiego na Litwie, kościół w Turmontach;

[00:20:00, 03]
Schronienie się rodziny w piwnicy podczas przejścia frontu w czasie II wojny światowej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl