Urodziła się w 1939 roku w Podbrodziu niedaleko Wilna. Miała siedmioro rodzeństwa. Jej rodzice zajmowali się gospodarstwem. W czasie wojny jej ojciec należał do Armii Krajowej. Janina Gorszanowa ukończyła 7 klas szkoły podstawowej w Magunach, naukę kontynuowała w Podbrodziu. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej kontynuowała naukę w szkole pedagogicznej. Przez lata była nauczycielką języka rosyjskiego w szkole w Tylży. Wyszła za mąż w 1960 roku, urodziła jednego syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2439
data nagrania: 14.07.2011
długość nagrania: 01:30:00
kraj: Litwa
miejscowość: Turmonty (Turmantas)
autor nagrania: Maciąg Anna
Gorszanowa Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2439_Gorszanowa_Janina_02
Rodzice i rodzeństwo, szkoła we wsi Nasielany (rejon podbrodzki), dom rodzinny;

[00:05:00, 02]
Losy ojca w czasie wojny; praca w bibliotece w Magunach;

[00:10:00, 02]
Działalność ojca w AK w okolicach Wilna; poszukiwanie ojca przez Sowietów i więzienie w Wilnie;

[00:15:00, 02]
Żydzi w Podbrodziu; kościół polski w Balingródku;

[00:20:00, 02]
Święta tradycyjne i narodowe;

[00:25:00, 02]
Polska szkoła w Magunach;

[00:30:00, 02]
Używanie języka polskiego w domu;

[00:00:00] AHM_PnW_2439_Gorszanowa_Janina_03
Wyjazdy do Polski;

[00:05:00, 03]
Sowieckie represje na rodzinie, praca ojca w kołchozie;

[00:10:00, 03]
Wywózki ludności na Syberię;

[00:15:00, 03]
Szkoła pedagogiczna (studium nauczycielskie);

[00:20:00, 03]
Szkoła w Podbrodziu;

[00:25:00, 03]
Praca w szkole w Turmontach;

[00:30:00, 03]
Praca w szkole w Tylży; stosunki między Polakami i Litwinami;

[00:00:00] Gorszanowa_Janina_AHM_PnW_2439_04
Ślub z Rosjaninem Gorszanowem; praca syna w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej;

[00:05:00, 04]
Praca w niedzielnej szkółce;

[00:10:00, 04]
Rodzina w Polsce;

[00:15:00, 04]
Syn z Wisaginii.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl