Portret Janina Prokopiec
Urodziła się w 1932 roku w Kołomyi. Jej ojciec (Ukrainiec) był muzykantem, naprawiał zegarki, matka zajmowała się domem. Rodzina wynajmowała również pokoje lokatorskie. Ojciec zmarł w 1939 roku, matka pracowała w szpitalu żeby utrzymać rodzinę. Janina Prokopiec pracowała jako krawcowa oraz sprzątając w muzeum. Wyszła za mąż, urodziła dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2431
data nagrania: 23.07.2011
długość nagrania: 02:11:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kołomyja
autor nagrania: Sanetra Marcin
Prokopiec Janina
Streszczenie relacji

Porównanie życia codziennego w Kołomyi przed i po wojnie; polska szkoła; II wojna światowa - walki w okolicy Kołomyi; losy Kościoła rzymskokatolickiego w mieście - historia parafii, walka o odzyskanie świątyni; proboszczowie kołomyjskiej parafii i osoby zaangażowane w renowację kościoła; historia rodziny - ojca Ukraińca i matki Polki: wspólne życie obu narodowości przed wojną; życie w Dniepropietrowsku, losy męża (przesiedlony za spowodowanie wypadku komunikacyjnego); sytuacja rodzinna i ekonomiczna synów; praca jako krawcowa, praca w muzeum.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl