Portret Włodzimierz Opariwskij
Urodził się w 15 grudnia 1929 we wsi Bonarówka (pow. rzeszowski, woj. lwowskie). Syn Michała Oparowskiego i Anastazji z d. Kaczmarskiej. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W 1936 roku rodzinę wysiedlono na Ukrainę. Włodzimierz Opariwski ukończył 3 klasy szkoły podstawowej przed wojną, a następnie 5 klas podczas okupacji niemieckiej. W 1951 roku ożenił się z Józefą Haulak. W 1952 roku wyjechał do Donbasu do pracy w kopalni. Po 2 latach wrócił do rodziny. Przez wiele lat pracował w Stanisławowie w fabryce parowozów. Miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2430
data nagrania: 23.07.2011
długość nagrania: 02:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Ottynia (Otynija)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Opariwskij Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2430_Opariwskij_Wlodzimierz_01
Miejsce urodzenia, dom rodzinny, dzieciństwo, pochodzenie rodziców;

[00:05:00, 01]
Życie w ukraińskiej wsi Bonarówka; deportacja bonarowian do Ukraińskiej SRR;

[00:10:00, 01]
Praca w fabryce w Stanisławowie, warunki pracy;

[00:15:00, 01]
Antagonizmy polsko-ukraińskie; konflikty w fabryce między robotnikami;

[00:20:00, 01]
Refleksje na temat historii Polski;

[00:25:00, 01]
Pochodzenie rodziców;

[00:00:00] AHM_PnW_2430_Opariwskij_Wlodzimierz_02
Korzenie rodzinne: pochodzenie dziadków; Bonarówka przed II wojną światową; gospodarstwo rolne rodziców;

[00:05:00, 02]
Wyjazdy z ojcem do Strzyżowa po towar do sklepu;

[00:10:00, 02]
Bonarówka i Strzyżów przed II wojną światową, wygląd miejscowości;

[00:15:00, 02]
Strzyżów przed 1945 rokiem; Żydzi w Bonarówce przed wojną;

[00:20:00, 02]
Okoliczna społeczność żydowska;

[00:25:00, 02]
Nauka szkolna przed wojną, ukończenie 3 klas przed wojną, a następnie 5 podczas okupacji niemieckiej; II wojna światowa: okupacja niemiecka;

[00:30:00, 02]
Getto strzyżowskie - losy Żydów; okupacja niemiecka i eksterminacja ludności żydowskiej;

[00:45:00, 02]
Wejście Niemców i wycofywanie się wojska polskiego na wschód;

[00:00:00] AHM_PnW_2430_Opariwskij_Wlodzimierz_03
Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny; wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy;

[00:05:00, 03]
Wycofanie się wojsk niemieckich ze Strzyżowa i wejście Armii Czerwonej;

[00:10:00, 03]
Banderowcy, partyzantka na Rzeszowszczyźnie, Armia Krajowa;

[00:15:00, 03]
Okoliczności związane z przesiedleniem z Bonarówki na Ukrainę;

[00:20:00, 03]
Przebieg akcji przesiedleńczej Bonarówki;

[00:25:00, 03]
Wyjazd do pracy w kopalni w Donbasie w 1952; osadzenie ojca Włodzimierza Opariwskiego w stalinowskim więzieniu;

[00:30:00, 03]
Losy ojca Włodzimierza Opariwskiego na zesłaniu (Port Arthur, Irkuck, Workuta);

[00:00:00] AHM_PnW_2430_Opariwskij_Wlodzimierz_04
Życie codzienne, praca w kopalni w Donbasie;

[00:05:00, 04]
Polskie pochodzenie żony Włodzimierza Opariwskiego, Józefy Haula;

[00:10:00, 04]
Powrót z Donbasu do rodziny w 1954;

[00:15:00, 04]
Losy dzieci Włodzimierza Opariwskiego, wnuki;

[00:00:00, 05] do [00:15:00, 05] AHM_PnW_2430_Opariwskij_Wlodzimierz_05
Jarosława Bandera z d. Opariwska – kuzynka Włodzimierza Oprawiskiego, żona Stiepana Bandery.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl