Portret Władysława Głuszczyszyn
Urodziła się 15 listopada 1931 w Bitkowie, niedaleko Nadwórnej. Jej ojciec -Semen Tacakowycz ożenił się z Polką - Genowefą Kurkiewicz, mieszkanką sąsiedniej wsi, Majdanu Średniego. Ojciec pracował w przemyśle, matka przed wojną zajmowała się domem (podczas wojny, z powodu ciężkich warunków życia i choroby męża, również zatrudniła się w zakładzie, działającym w zasadzie bez przerwy pod kolejnymi okupantami). Przez lata 1939-45 rodzina żyła w Bitkowie, utrzymując się dzięki pomocy żywieniowej i finansowej dziadków Tacakowyczów. Podczas wysiedlania Polaków przez Sowietów po 1945 roku rodzina nie zdecydowała się na wyjazd ze względu na narodowość i zły stan zdrowia ojca, Semena. Władysława Głuszczyszyn do 1949 roku ukończyła siedem klas szkoły powszechnej w Bitkowie. Jej jedyna, młodsza siostra kontynuowała naukę, natomiast ona sama trafiła do pracy przy znacjonalizowanej kopalni, z początku przy pracach fizycznych, potem w kancelarii. Na różnych stanowiskach przepracowała w zakładzie całe życie, aż do przejścia na emeryturę w 1986 roku. W 1956 roku Władysława Głuszczyszyn wyszła za mąż za Polaka, Fryderyka Głuszczyszyna, który pracował jako szofer. Urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2427
data nagrania: 25.07.2011
długość nagrania: 01:12:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Nadwórna (Nadwirna)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Głuszczyszyn Władysława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie przed wojną w Bitkowie - wrażenia ogólne; przyczyny, dla których nie wyjechali do Polski razem z resztą Polaków po 1945 roku; 001, 00:01 -02:12 min

Historia i losy rodziców- pochodzenie, praca w Bitkowie, zwyczaje w domu; różnice w życiu codziennym przed i po wojnie; 001, 02:13-06:03 min

Praca przy obsłudze kopalni i szybów naftowych w Bitkowie, na „przemyśle”; opis obowiązków na różnych etapach pracy; opowieść o przejściu na emeryturę; 001, 06:04-10:02 min

Dziadkowie od strony matki i ojca; wizyty u dalszej rodziny; Bitków przed i po wojnie- różnice, cechy miejscowości stricte „przemysłowej”; 001, 10:03-13:21 min

Narodowości i stosunki między Polakami i innymi narodowościami przed i po wojnie w Bitkowie; polska szkoła w Bitkowie przed 1939 rokiem; kościół w miejscowości i jego losy pod rządami Sowietów; 001, 13:22-16:25 min

Wrzesień 1939 roku, wojna, okupacja- wrażenia i wspomnienia ogólne; represje za drugiej okupacji sowieckiej - wywózka bogatej sąsiadki Polki na Syberię; 002, 00:01-03:35 min

Front sowiecko- niemiecki w okolicach Bitkowa; wspomnienia z okupacji hitlerowskiej; życie codzienne Polaków z Bitkowa przed 1939 rokiem; wizyty u rodziny na wsi i przywożenie produktów podczas głodu w czasie wojny; 002, 03:36-08:17 min

Napady band ukraińskich na Polaków w Łyśćcu, gdzie mieszkali dziadkowie; losy polskich rodzin w okresie nasilonego nacjonalizmu ukraińskiego; 002, 08:18-12:52 min

Atak na Bitków w kwietniu 1944 roku; odsiecz wojsk sowieckich ze Stanisławowa; 002, 12:53-15:31 min

Napływowi Rosjanie, przywiezieni do pracy przy kopalni na miejsce wysiedlonych Polaków; stosunki międzysąsiedzkie; refleksje na temat życia codziennego podczas wojny i tuż po; 002, 15:32-19:28 min

Życie w napięciu podczas okresu ataków band ukraińskich; organizacja samoobrony miejscowych Polaków i pracowników kopalni i szybów; 002, 19:29-21:41 min

Kwestie narodowości rodziców i dziadków; język, używany w domu rodzinnym, nauka języka; kościół w Bitkowie- zamknięcie przez Sowietów, reakcje ludności, dalsze losy świątyni; 002, 21:42-26:02 min

Problemy zdrowotne Władysławy Głuszczyszyn; kwestia religijności i praktykowania po zamknięciu kościoła w Bitkowie; 002, 26:03-28:31 min

Życie codzienne po 1945 roku, po wyjeździe Polaków z Bitkowa – praca w kancelarii kopalni, ciężkie warunki bytowe; losy rodziny 002, 28:32-32:55 min

Wyjazd ludności polskiej z Bitkowa do kraju po 1945 r., wątpliwości tych, którzy zdecydowali się zostać; powojenne wizyty u rodziny w Polsce; 002, 32:56-35:12 min

Ciąg dalszy opowieści o wyjeżdżających Polakach; przyczyny, dla których nie wyjechała rodzina Władysławy Głuszczyszyn; wspomnienie o rodzinie ojca, pomagającej podczas lat głodu podczas wojny i tuż po; 003, 00:01-03:10 min

Opowieść o śmierci ojca – próba szybkiego powrotu do domu od rodziny na wieść o ciężkim stanie taty; 003, 03:11-09:06 min

Pogrzeb; losy rodziny po śmierci ojca; 003, 09:07-12:02 min

Rodzice- wspomnienie; mąż- historia znajomości, znakomite relacje z teściową, ślub cywilny, decyzja o późniejszym ślubie kościelnym; 003, 12:03 -17:38 min

Losy i praca męża; kwestia języka, używanego w domu, dzieci; relacje z miejscowymi Ukraińcami po wojnie; 003, 17:39-20:47 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl